Nationale Open Dag KCV

We mogen vieren dat met Pinksteren de Kerk ontstond! Pas met Pinksteren durfden ze te gaan!
Lees verder >>
Celebrate biedt voor alle generaties een sterke conferentie in een fijne familiaire vakantiesfeer!
Lees verder >>
De Nationale Open Dag (NOD) met Pinksteren wordt door giften mogelijk gemaakt!
Lees verder >>
 
 

Verslag Nationale Dag 2012

 'Pinksteren begint om vijf uur!' 

Ede, 28 mei 2012. Ondanks een stralende lentezon komen zo'n 650 mensen in De Schuilplaats bijeen voor het bijwonen van de Nationale Open Dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).

In de uitnodiging staat dat het programma zal gaan over het aangaan van een nieuwe uitdaging in het leven, het doorbreken van oude patronen en het vernieuwen van binnenuit. Wat zal doorklinken is vooral de boodschap om meer aandacht te besteden aan de ander.

Onderweg naar deze bijeenkomst ontmoet ik bij de bushalte van het station een grote gespierde donkere man. Hij blijkt een islamitische arts te zijn uit Nigeria die voor zijn regering onderzoek doet naar hiv en aids. Ik vertel hem dat ik ga naar een bijeenkomst over nieuwe uitdagingen in het leven, dus, zo vermoed ik, over persoonlijke groei. Hij denkt even na en zegt dan: 'In Afrika zijn we minder op onszelf gericht. Anders dan in Nederland vragen we niet: hoe gaat het met je, maar hoe gaat het met jullie? Als het met de mensen om je heen goed gaat, dan voel je jezelf ook een stuk beter.'

Schuilplaats

Rondom het gebouw 'De Schuilplaats' staat een groot ijzeren hek met daarboven prikkeldraad. Mijn gedachten gaan naar de leerlingen die zich in Jeruzalem schuilhielden uit bezorgdheid voor zichzelf.* 'Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag (…). Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden (…) en allen werden vervuld van de heilige Geest' (Handelingen 2,1b-4a).

Binnen in De Schuilplaats zie ik gekleurde stroken wapperen op de luchtstroom van ventilators als teken van de frisse wind. De symboliek hiervan wordt onderstreept in het openingswoord van Piet Timmermans. 'De Heilige Geest is liefde en waait als een wind daar waar Hij het meest nodig is en niet waar wij dat willen.'

Op zijn vraag wie er vernieuwd wil worden, steken velen de hand op. Dan zet de KCV-band in en begint de lofprijzing:

Heilige Geest, daal op ons neer,

Heilige Geest, vervul ons.

Verfris ons met uw kracht.

Ook in De Schuilplaats is nu de Heilige Geest neergedaald. Kippenvel, rillingen, of zomaar een windvlaag, ontroering, vervoering. De Heilige Geest beroert ons. Na de lofprijzing komt er iemand naar de microfoon. Hij zegt de indruk te hebben dat de Heer aan ieder persoonlijk de vraag stelt: 'Durf je je helemaal aan Mij toe te vertrouwen, durf je mijn Geest volledig in je toe te laten, zodat je als liefdesboodschap door het leven gaat?'

Liefde

God is liefde en deze liefde schenkt Hij belangeloos aan ons, maar zijn wij onze broeders hoeder? Dat zorgen om een ander komt uitvoerig aan bod in de lezing van de Maltees Noel Chircop, gastspreker van deze dag. Ook zijn gedachten gaan naar Handelingen 2,1-4. 'Bezorgd om zichzelf verborgen zij zich in Jeruzalem, maar als een explosie kwam de Heilige Geest in hun midden.'* Ook wij zijn samengekomen in een Schuilplaats. Hier is lofprijzen heel gewoon, hier verandert geloven in weten. Daarbuiten lijkt het geloof in God vaak uit het bestaan verdwenen te zijn. En toch ligt volgens Noel juist daar onze taak. 'Pinksteren begint om vijf uur, wanneer we met zijn allen de Schuilplaats verlaten.' Ook noemde hij de onderlinge liefde in een gebedsgroep belangrijk om de boodschap naar buiten uit te kunnen dragen.

Knipoogjes uit de hemel

Angelique Bos uit Nuenen geeft een mooie getuigenis over 'knipoogjes uit de hemel'. 'Cadeautjes' en 'geschenken' die ze zomaar kreeg op momenten dat het nodig was. Zelf geeft ze ook cadeautjes, die naar het podium gedragen worden door kinderen. Een ontroerende getuigenis in stilte van onbaatzuchtig zorgen voor een ander. Zoals Angelique zegt: 'Geloven is een werkwoord.'

Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten met een Eucharistieviering, voorgegaan door mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Aan het eind van deze Heilige Mis ontvangt hij de dvd 'Wees niet bang voor de Heilige Geest'.**

 Marianne Visser van Klaarwater #

 

* Dat de leerlingen, voordat ze de Heilige Geest ontvingen, bang waren voor de buitenwereld, dat staat niet in Handelingen 1, maar wel in Johannes 20,19. Ook in onze tijd durft niet iedereen zomaar te getuigen van zijn geloof. Zo kan men ertoe neigen zich liever op te sluiten in een eigen beschermde kring binnen de kerk.

 ** Dvd waarop pater Raniero Cantalamessa, predikant van het pauselijk hof, vertelt over de doop in de Geest. Te bestellen bij het Dienstencentrum in Helmond.

Een korte filmimpressie van de open dag en een opname van de hele toespraak van Noel Chircop zijn te zien en te horen op www.kcv-net.nl. 

 

Enkele uitspraken van deelnemers tijdens deze open dag:

- 'Je merkt dat de Geest aanwezig is.'

- 'Stel je de liefde niet centraal, dan verzanden we en wordt het leven een woestijn.'

- 'Als mens mag je kwetsbaar zijn.'

- 'Ik moet zorgen dat ik ben waar de Heer wil dat ik ben, daar ligt de zegen.'

- 'God is als de regisseur van je leven, al voordat Hij je heeft gemaakt.'

- 'Geloven is een werkwoord.'

- 'Charisma is een geschenk voor de ander, niet voor jou.'

- 'Het mooiste van deze dag vond ik het lied dat tijdens de communie gezongen werd: Jezus is nu in je.'

- 'In de aanbidding vind ik altijd rust.'

 

Dit artikel stond in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, 2012-4

Neem ook een abonnement!

Dat kan via www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde

Dit is document a4025 op www.kcv-net.nl

 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter