Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

EEN DIGITALE VERSIE KOPEN
Dat kan zo

Neem ook een abonnement
Blijf op de hoogte en laat je inspireren
 

2022-2 Hoe werd Pinksteren mogelijk in Jeruzalem, Breda

IN DEZE EDITIE

Hoe meer ik mij inleef in Jezus’ leerlingen tussen Pasen en Pinksteren, hoe meer ik ontdek. Die leerlingen keken niet met onze 21e-eeuwse bril naar het verleden en ze lazen het Nieuwe Testament niet, dat pas later als schriftelijke neerslag van hun ervaringen zou ontstaan. Ze zijn Joden, met de boeken van Mozes en de profeten in hun hoofd en hart. Je inleven in hen is een fascinerende leerschool. Ook het artikel van Ad Verest helpt daarbij.

In het vorige nummer citeerde ik uit Een nieuw Pinksteren!?, dat kardinaal Suenens schreef over het ideaal van de charismatische vernieuwing: overbodig worden. Zover is het als de bisdommen en parochies de essenties ervan in zich opnemen. Iets van die toekomst gloorde in de conferentie Missionaire Parochie en in de preek van Erik Rozeman op een gewone zondagmorgen in een parochie. Zalig Pinksteren, laten we het samen vieren in Utrecht.

Kees Slijkerman

INHOUD

MISSIONAIRE PAROCHIE

4 God aan het werk gezien in Breda

8 Cultuur van gastvrijheid

10 Hoe werd Pinksteren mogelijk?

Kees Slijkerman

CHARIS

14 Charis, ga aan het werk

Priester Koos Smits

15 Welkom Tweede Pinksterdag,

Nationale open CHARIS-dag in Utrecht

25 Driemaal charis tot Maria

Priester Koos Smits

BEZINNING

9 Meditatief moment voor Sacramentsdag

Bernadette Luijcks-Hemelsoet

20 Icoon bruiloft van Kana

Geert Hüsstege

21 Wat zien we op deze icoon?

Angelique Hüsstege

GETUIGENIS

16 U was er al die tijd en U zult er zijn

Alied Kraaijenbrink-Hoek

9 God is erbij - T. v. d. A.

28 Klein eigenwijs stofje - N.N.

GEEST EN CHARISMA’S

18 De bruiloft te Kana en de Heilige Geest

Diaken Erik Rozeman

22 Hoe werkt dat, Gods Geest in ons?

Diaken Erik Rozeman

33 Charisma’s: de ambtelijke of bedieningsgaven

Edgard Peeters

VOOR U GELEZEN

26 Gaan leven vanuit de opstandings - bespreking van het boek De Achtste dag van Jakob van Wielink & Henk Rothuizen door

Bart Sonnenschein

30 Baanbrekend licht op de Koning van de Joden - bespreking van het boek ‘Jesus, King of the Jews?’

Priester Ad Verest

WETENSWAARDIGHEDEN

13 Actieve jongeren in parochies

13 Open vormingsweekend

24 KCV-jongerenoutreach naar Oeganda

24 Katholieke jongeren die bidden en vasten

33 Wijzigingen in bestuur, pastorale kerngroep, redactie en tijdschrift

33 Nieuwe voorzitter CWN

37 Wijziging Dienstencentrum

38 - 40 AGENDA

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter