Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

SOZO GENEZINGSCONFERENTIE IN SÜSTERSEEL

José Poeth

Net over de grens bij Sittard vinden in het Duitse Süsterseel velerlei activiteiten plaats binnen het kader van de katholieke charismatische vernieuwing Duitsland.

Roland BohnenPastoor Bohnen is daar de leidende geestelijke. Recentelijk is hij in de leer gegaan bij een evangelische groep die onder de naam Sozo een dienst voor innerlijke genezing en bevrijding heeft ontwikkeld. Hij heeft deze groep uitgenodigd naar zijn parochie te komen voor een conferentie. Die conferentie vond plaats op 12 en 13 februari 2016.

Praktisch en effectief

Sozo is een profetische dienst voor innerlijke genezing en bevrijding van gebondenheden, die is ontstaan in de evangelische Bethel Church in Redding, Californië USA. De betekenis van het Griekse woord sozo is ‘redden, vrijmaken, heel maken, genezen’. Geleid door de Heilige Geest worden bij Sozo, samen met de persoon die om hulp komt, oorzaken geïdentificeerd die de relatie met de Heilige Drievuldigheid verhinderen of verstoren. Sozo is een praktische en effectieve weg.

Voor het eerst bij katholieken

LotterleHet sprekersteam: Echtpaar Lotterle, een huisarts en een psychologe

De inleiding op vrijdagavond begon met een lofprijzing en de voorstelling van het team dat bestond uit een echtpaar: een huisarts en een psychologe. Daarna een stuk theorie over de geestelijke wereld, vergeving, gebondenheid, de ziel, het verschil tussen therapie en Sozo. Er werd ook nogal wat gediscussieerd over het verschil tussen protestanten en katholieken. Zo bleek bijvoorbeeld het woord ziel in de katholieke en protestantse kring een verschillende betekenis te hebben, waardoor men tot een consensus moest komen. Het was de eerste keer dat het team haar bediening in een katholieke gemeenschap naar voren bracht. 

Vier werktuigen

Op de zaterdag ging men meer concreet in op hoe een sozodienst werkt. Deze is niet probleem-georiënteerd, maar men kijkt naar wat God met deze persoon wil doen vandaag. Er is een leider en een bidder die samen deze bediening uitoefenen en hun bedoeling is de band met God te herstellen of te laten ontstaan.  Ze gaan ervan uit dat als dit gebeurd is, God ook de problemen zal oplossen. Daarbij is het belangrijk leugens bloot te leggen, bepaalde ideeën die de persoon over zichzelf of over God heeft opgebouwd.

Er zijn vier werktuigen, waarvan minstens een van de eerste twee toegepast moeten worden: de Vaderladder, de vier deuren, de muren en Jezus presenteren. Op de Vaderladder gingen ze wat verder in. God de Vader is degene die beschermt, verzorgt en door Wie je een identiteit krijgt. Het beeld dat je van God de Vader hebt, is vaak verstoord door de relatie met je aardse vader.

Kijkt God anders dan jij?

Een sozosessie begint meestal met de vraag of je iemand zou willen vergeven. Dit kan in eerste instantie een keuze zijn, zonder dat die vergeving van harte gaat, maar die kan wel de persoon vrijmaken. Dan komt de vraag of God de Vader anders is dan jij. Als dat zo is en je bekent dat hardop, dan is dat al een belangrijke stap. Vervolgens wordt er gebeden: aan God wordt gevraagd hoe Hij tegen deze situatie aankijkt, welke leugen er in je leven is binnengekomen en wat dan de waarheid is. 'Leugens kunnen in de Naam van Jezus doorbroken worden', zeiden ze.

Het gaat te ver om in dit artikel de volledige werkwijze uiteen te zetten, maar het principe vond ik erg boeiend en concreet. Ik twijfelde even of er misschien wat weinig ruimte was voor emoties en gekwetstheid, maar ze gaven aan dat die ruimte zeker belangrijk is en dat de verwerking een kwestie is van tijd.

Oefening in de zaal

Aan God de Vader vragen of Hij anders is dan jijzelf werd ook geoefend met alle aanwezigen samen. Daaruit kwamen verrassende getuigenissen naar voren. Een aantal mensen vertelde dat de Heilige Geest hen iets had laten zien waar ze weer wat verder mee kwamen. Er was veel tijd om naar die getuigenissen te luisteren en waar nodig gaf het team individuele nazorg door middel van persoonlijke gesprekken.

Zij als geschenk voor ons

Paus Franciscus schrijft in Evangelii Gaudium over oecumene: 'Er zijn zoveel en zo kostbare dingen die ons verenigen! En als wij werkelijk geloven in de vrije en overvloedige werking van de Geest, hoeveel kunnen wij dan nog van elkaar leren! Het gaat er niet alleen om inlichtingen te krijgen over de ander om hem beter te leren kennen, maar te oogsten wat de Geest in hen ook als een geschenk voor ons heeft gezaaid. (…) Door middel van een uitwisseling van gaven kan de Geest ons steeds meer leiden tot de waarheid en het goede.' Het is goed zo elkaar te zoeken en te proberen elkaar te vinden. Dit betekent niet dat we onze eigen identiteit moeten verliezen en compromissen moeten sluiten. Bovendien kan er ruimte voor discussie zijn. Op deze conferentie vond ik dat men dit goed aanpakte. Er was ruimte om vragen te stellen en kritiek te uiten, maar er was vooral ook heel veel begrip.

Goed gestructureerd

Ik denk dat de dienst van genezing op dit moment heel belangrijk is, omdat zoveel mensen ernaar snakken. Hierin kunnen we veel leren van evangelische groepen, die vaak een goed gestructureerde aanpak hanteren en daarvoor ook opleidingen verzorgen. Ik vond het erg interessant om deze conferentie bij te wonen. Op zich ken ik deze aanpak wel van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Het is natuurlijk niets nieuws dat men via gaven van de Heilige Geest genezing kan bewerkstelligen. Maar de kennismaking met deze organisatie die op wereldwijd niveau erg gestructureerd hiermee bezig is, is erg interessant.

Actuele gegevens 

Over katholieke charismatische bijeenkomsten in Süsterseel staat informatie op deze Duitse website.

In 2016 was er dit: Elke zondag is er om 18.00 uur een 'charismatische heilige mis', een eucharistieviering met wat meer lofprijzing en ruimte voor charisma's. Op de eerste en derde vrijdag van de maand is er vanaf 20.00 uur een avond van aanbidding en lofprijzing, met op de eerste vrijdag aansluitend nachtelijke aanbidding tot 14.00 uur de volgende dag. Uiteraard alles in het Duits.

Adres: Pfarrheim Süsterseel, Pfarrer-Kreins-Str. 2, 52538 Selfkant- Süsterseel

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter