Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

REVOLUTIE VAN BEDIENINGEN DOOR CHARISMA’S

Op 15 augustus 2022 gaf paus Franciscus met een brief aan heel de Kerk een aanzet tot een verdere bezinning op charisma’s. Want de revolutionaire uitspraken van het Tweede Vaticaans Concilie over charisma’s hebben veel meer consequenties dan tot nu toe wereldwijd in de bisdommen en parochies werd aangenomen.

Paus Franciscus schrijft in deze brief over bedieningen. In het Italiaans ministeria, in het Latijn ministeriorum en in het Engels ministries, een uitdrukking die in Nederland veel gebruikt wordt in de term ministrygebed*. In het Nederlands is ministry te vertalen met bediening en niet met ambt, zoals nog vaak ten onrechte gebeurt.

Verwijzend naar 1 Korintiërs 12 en Efeziërs 4,11 vraagt hij om in het kader van het synodaal proces, luisterend naar de Geest, de zeer brede en gevarieerde realiteit van bedieningen die gelovigen in feite uitoefenen de nodige aandacht te geven, zowel geïnstitutionaliseerde bedieningen, zoals lector, acoliet en catechist, alsook buitengewone bedieningen en de facto bedieningen, rekening houdend met op het doopsel gebaseerde bedieningen en individuele bedieningen. Belangrijk is dat de paus hier ook de uitdrukking gebruikt de facto bedieningen, dus: bedieningen die de Heilige Geest in feite geeft, ongeacht wat we daar persoonlijk als bisschop, priester of andere gelovige voor mening over hebben. Waar deze brief gelezen en opgevolgd wordt, maakt hij ons meer alert op verrassingen van de Heilige Geest. De hele brief staat in het Engels als 0484uk op www.stucom.nl en in negen talen op www.vatican.va.

Op pag. 15 van Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2023-2 vertelt Johan Gierlings waarom hij hier zo blij mee is.

Kees Slijkerman

 

*Op de Nederlandse website van New Wine wordt ministrygebed als volgt omschreven: “Bij ministry bid je met twee personen voor een derde persoon in de kracht van de Heilige Geest. Je doet dat in de verwachting dat God bij jullie is. Tijdens het gebed vallen er regelmatig stiltes. Daarin luister je samen naar de Geest en sluit je aan bij wat Hij aan het doen is in de persoon waarvoor je bidt. Je bidt altijd met open ogen, hart en handen.”

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2023-2

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter