CHARIS

 
 

Drie interviews na de eerste CHARIS-dag

Doorpraten over Jean-Luc Moens' driedelige videoboodschap

Koos Smits in gesprek met Cissy Suikerbuijk, o.m.lid van Gemeenschap Emmanuel en KISI-Gods singing kids; pater Emmanuel Pannier, lid van Gemeenschap Chemin Neuf en van de Nederlandse CHARIS Service of Communion en Kees Slijkerman, o.m. co-ordinator van de Nederlandse CHARIS Service of Communion, secretaris van het European CHARIS Co-ordinating Team en hoofdredacteur en webmaster van Stichting KCV.  

Cissy Suikerbuijk famSuikerbuijk Cissy met twee dochters en echtgenoot Bas

14 jaar jong had Cissy Suijkerbuik een intense ervaring met God. In de missionaire scholing van een jaar bij Gemeenschap Emmanuel leerde zij onder meer te kijken hoe mensen zijn en waar je bij kunt aansluiten om iets van het evangelie te kunnen delen. Parochiepriester Koos Smits spreekt met haar n.a.v. wat Jean-Luc Moens in deel 1 over CHARIS vertelt. Kun je er in je parochiekerk ermee aankomen?,' vraagt parochiepriester Koos. KLIK HIER om haar te horen.

Pater Emmanuel PannierPater Pannier CHARIS juni2020

'Mijn eerste roeping: mijn doopsel beleven,' zegt pater Pannier. Hij werd lid van Gemeenschap Chemin Neuf - gericht op evangelisatie - en kreeg binnen die gemeenschap een roeping om priester te worden. 'Doop in de Heilige Geest is de sleutel tot kerkvernieuwing.' Sinds de abdij op tv kwam met 'Op zoek naar God' is er een grote toeloop naar de retraites. Tijdens de CHARIS-dag van 1 juni heeft hij ervaren: 'Wij zijn één geestelijke familie.' Dat ervaart hij ook sterk met evangelische christenen die de doop in de Geest hebben ervaren. Hij legt uit wat 'een stroom van genade' betekent en ziet de Alpha-cursus als goede voorbereiding op de doop in de Geest, een oecumenische genade. KLIK HIER om hem te horen.

Kees Slijkerman Wat is eigenlijk een doop in de Heilige Geest, waar het bij CHARIS zo nadrukkelijk om gaat volgens Jean-Luc Moens? Wat staat ons nu te doen als CHARIS in Nederland? En wat betekent lidmaatschap bij CHARIS?  KLIK HIER om Kees te horen.

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter