KCV

Emmausdagen en Talitakumi-weekends
Lees verder >>
Op ons full-colour tijdschrift
Lees verder >>
Steun ons met gebed en giften
Lees verder >>
 

Flyer van deze open dag
Met ook de details over de busreis vanuit Rotterdam-Den Haag
 

CHARIS open dag Pinksteren

Maandag 06 juni 2022

Zie de video van deze sprankelende CHARIS-dag. Klik op de foto en zie het middagprogramma met de lofprijzing eerst nog door The Gospel en daarna door Mensoheronan Di Paz. Met tussendoor nieuwtjes en getuigenissen. Maar ook een toelichting bij de hele grote icoon.

De Nederlandse Service of Communion van CHARIS van de verschillende katholieke charismatische gemeenschappen en netwerken organiseerde dit op Tweede Pinksterdag, 6 juni 2022 in de Rafaëlkerk bij priester Koos Smits, Lichtenberchdreef 4 in Utrecht Overvecht. De eucharistieviering 's morgens viel samen met die van de parochie. Voorafgaand aan de viering zong en speelde Mensoheronan Di Paz, in de viering speelde en zong The Gospel o.l.v. Shirley S. Zichem.

Klik hier voor de video van de ochtend. Na 14 minuten lofprijzing begint de eucharistieviering.

Na de viering sprak CHARIS-coördinator Kees Slijkerman over CHARIS. Hij deed dat aan de hand van een nieuwe icoon: de doop van Cornelius. Deze doop vond plaats nadat tijdens een preek van Petrus de Heilige Geest viel op Cornelius en de hele familie- en vriendenkring die hij had verzameld om naar Petrus te luisteren. Het wonder van Pinksteren vond hier plaats 'precies zoals bij ons' zei Petrus. Met dezelfde verschijnselen: bidden in tongentaal en profetie ingegeven door de Heilige Geest. Lees Handelingen 10.

Persoonlijke pinksterervaring

Het laatste onderdeel van het ochtendprogramma was een getuigenis van Petra Corbet over haar persoonlijke pinksterervaring, de ervaring gedoopt te zijn in Gods Geest. Het Heilige Geestweekend van de Alphacursus, waar ze aan deelnam, speelde daar een belangrijke rol in. Het heeft ook in haar missionaire ijver tot gevolg gehad, net zoals bij de apostelen.

Thema: De Heilige Geest en de Bruiloft van Kana

Het programma was

vanaf 9.30 uur welkom, Antilliaanse muziek, informatie tafels, koffie/thee

10.30 uur Eucharistieviering met voorganger pastor Koos Smits, met de parochianen van deze kerk en met muziek en zang door The Gospel o.l.v. Shirley S. Zichem Met kinderwoorddienst.

10.45 uur Kees Slijkerman over CHARIS, een 'tweede Pinksterenicoon' en de Europese CHARIS-vergadering, info/getuigenissen vanuit de verschillende bewegingen en netwerken

12.30 uur Ontmoeting bij de lunch, lunchpakket zelf meenemen / soep en lekkere hapjes te koop, lofzang in de kerkzaal

ca. 13.15 uur

Muziek en zang door Mensoheronan Di Paz

Uitleg bij de drieluik-icoon van de bruiloft te Kana, aangevuld door wat deze icoon bij de aanwezigen oproept?

Interviews/getuigenissen vanuit de verschillende bewegingen en netwerken

14.50 uur: Kort Aanbiddingsmoment met uitspreken toewijdingsgebed

15:00 uur afsluiting en napraten

Je kunt jezelf toewijden aan Gods bedoelingen met de vernieuwing door de Geest, de charismatische vernieuwing van Kerk en wereld.

Paus Franciscus drukt ons op het hart samen te komen met allen die verbonden zijn met de Charismatische Vernieuwing. Hij onderstreept hoe belangrijk het 'platform' CHARIS is voor uitwisseling en vraagt onze persoonlijk ontvangen charisma's en expressies in te zetten zodat we onze ervaring van gedoopt zijn in de Heilige Geest delen met vele, ons inzetten voor de eenheid onder christenen en voor de dienst aan de armen.

Het CHARIS-noveenboekje van 2020 is nog helemaal actueel om ook opnieuw te gebruiken. Het is gratis verkrijgbaar bij kapelaan Theunissen en te vinden op www.kcv-net.nl/meer/charis/service/noveenboekje (in het Nederlands en in het Papiaments).

Het voorbereidend comité,

Angelique Hüsstege, Maritza en Norman Poulina,

priester Koos Smits

en Kees Slijkerman

Info:  transfiguratie@hotmail.com

Homepage van CHARIS in Nederland: www.charis4all.nl

Paus Franciscus Paus Paulus VI hal 8 juni 2019 CHARIS is op nadrukkelijk verzoek van paus Franciscus gevormd. Hij omschrijft katholieke charismatische vernieuwing  als een 'stroom van genade', die onderdeel uitmaakt van een nog veel bredere stroom van genade: charismatische vernieuwing onder alle christenen. 

Doelstellingen en werkwijze van CHARIS staan in deze statuten. Nog veel meer op de internationale website.

<< terug naar het overzicht

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter