KCV

 
 

Pater André Beijersbergen overleden

PERSBERICHT

Wijk bij Duurstede, 23 november 2005. Op 22 november 2005 is pater André Beijersbergen sM (96) in Nijmegen overleden. Hij heeft in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een grote rol gespeeld bij het op gang brengen van een charismatische vernieuwing binnen de rk kerk in Nederland. Hij werd wel de nestor van deze vernieuwing in Nederland genoemd.

Marist

Pater Beijersbergen, geboren op 28 augustus 1909, was lid van de paters Maristen. Hij doceerde wijsbegeerte en was verantwoordelijk voor de derde orde van de Maristen. Hij gaf retraites en leidde bijbelgespreksgroepen. Daarin introduceerde hij begin jaren zeventig elementen van de charismatische vernieuwing zoals openheid voor de ingevingen van de Geest, vrij gebed, getuigen van je persoonlijke geloof en enthousiaste lofprijzing. Een aantal gespreksgroepen veranderde zo in charismatische gebedsgroepen. In de periode 1978-1988 gaf pater André Beijersbergen 49 charismatische retraites aan gemiddeld 25 deelnemers.

Bouwen aan de Nieuwe Aarde

Pater Beijersbergen, was ook hoofdredacteur van het blad van de derde orde van de Maristen, Bouwen aan de Nieuwe Aarde, dat rond 1974 uitgroeide tot het contactorgaan voor katholieken die bij de charismatische vernieuwing betrokken raakten. Beijersbergen  heeft laten zien dat een 65-plusser nog een hele loopbaan voor zich kan hebben. Pas op 88-jarige leeftijd verliet hij de redactie (1998) en hij was al gepensioneerd toen hij in april 1976 samen met anderen de stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde (sinds 2001 stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing) oprichtte. Deze stichting met de daaraan verbonden groepen, wordt ook wel een van de nieuwe bewegingen in de rk kerk genoemd en heeft in de loop der jaren voor duizenden katholieken veel betekend. Volgens de voorzitter van het huidige bestuur, dr. Peter van Hoof, is dit in belangrijke mate te danken aan het werk van pater Beijersbergen.

Vorming tot Gemeenschap

Pater André schreef het boek Vorming tot Gemeenschap (1977) voor een vormingcursus tot leven in de Geest. Duizenden katholieken, en ook protestanten, hebben deze vorming gevolgd en gingen daarna als gebedsgroep verder. Pater Beijersbergen heeft heel wat van deze groepen op gang geholpen. Hij reisde het hele land door. Veel van deze groepen bestaan nog steeds. Ze steunen de deelnemers niet alleen bij hun persoonlijke geloof, maar stimuleren hen ook tot inzet in kerk en samenleving. 

Liefde

Hoewel een hernieuwde aandacht voor de Heilige Geest en de gaven van de Geest centrale kenmerken zijn voor de charismatische vernieuwing, lag bij pater Beijersbergen toch altijd de nadruk op de liefde en de persoonlijke band met Christus. Maria Vinkenburg, die veel met hem heeft samengewerkt, typeerde hem als de heraut van de liefde.

-------------------------

Tot zover het persbericht.

Op maandag 28 november 2005 was de uitvaartdienst in de in de St.-Andreaskerk, Kerkstraat 14 te Weurt (bij Nijmegen). De muzikale begeleiding werd, op verzoek van pater Andre, verzorgd door Jean Janssen uit Bussum. Na de Eucharistieviering werd André bij zijn medebroeders op het parochiekerkhof ter ruste gelegd. Na afloop hebben nog veel oude bekenden elkaar ontmoet. Ook dominee Wim Verhoef was aanwezig.

Kees Slijkerman

Meer informatie over pater Beijersbergen staat op www.stucom.nl in de documenten 0053, 0055 en 0056. En hier.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter