KCV

 
 

Bestuur en Pastorale kerngroep

De Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing heeft een bestuur en een pastorale kerngroep.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de juridische, financiële en materiële aspecten van de Stichting KCV, zoals personeel, boekhouding en gebouwen.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. ing. P.M.H.F. Sassen

Secretaris: vacature

Penningmeester: dhr. P.D. Bavelaar 

Lid: dhr. T. van Arnhem

Bestuurslid namens de Pastorale Kerngroep: dhr. G. Sogtoen

De pastorale kerngroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pastorale aspecten van de KCV zoals:

- het peilen van behoeften;

- de inhoud van evenementen als Celebrate, Nationale Open Dag en Toerustingsweekend;

- contact met de internationale KCV;

- contact met de bisschoppen.

De pastorale kerngroep bestaat uit:

Voorzitter (sinds 11-4-2017): Gerlo Sogtoen

Secretaris: Ine Stassen

Leden: Koos Smits pr., Rogier Pouwels en Maritza Poulina  

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter