Bibliotheek

 
 

Roeping, zending en synodaal proces

Naast parochies worden ook de nieuwe bewegingen door de Bisschoppenconferentie gevraagd om (voor 15 april 2024) met elkaar in groepen van 8-10 deelnemers in gebed en gesprek te gaan over hoe we een meer synodale en missionaire Kerk worden. Hoe kan medeverantwoordelijkheid vorm krijgen, rekening houdend met ieders talenten en charisma’s. Hoe kunnen we op synodale wijze onze missie als Kerk vormgeven? Klik hier voor meer daarover en meld je aan.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft opnieuw duidelijk moeten maken dat iedere christen een roeping en zending heeft. Dus niet alleen priesters en religieuzen, zoals eeuwen lang is gedacht. Hoe kwam het concilie tot die uitspraken, wat werd er verklaard, wat is daarvan al in praktijk gebracht en hoe brengt het synodaal proces dit verder? Klik hier voor artikelen die hierover gaan en waarin kernaspecten van charismatische vernieuwing naar voren komen (artikelen in historische volgorde sinds 1948).

Citaten uit de slottekst van de synodemaand oktober 2023 in Rome, die raken aan kernaspecten van charismatische vernieuwing zijn op deze pagina bij elkaar gezet. Dit document is de basis voor de vervolgronde, die eindigt met de synode over synodaliteit in Rome, oktober 2024.

GEBED

Heer Jezus Christus, 

ik dank U voor wat U mij

en zoveel anderen

hebt gegeven in ons doopsel en vormsel:

uw Geest en uw kracht.

Help ons, Heer,

om vanuit die kracht te leven

en om uw getuigen te zijn.

Wilt U mij door uw Geest zo vernieuwen

dat ik ga staan in uw actieve dienst,

in het besef

dat ook ik behoor tot uw eigen volk,

de heilige natie die bestemd is

om uw grote daden te verkondigen*.

Laat mij, en laat ons allen,

steeds dieper beseffen

dat we met ons doopsel en vormsel

van U ook een zending hebben ontvangen,

namelijk om U bekend te maken

in onze eigen woonplaats

en tot de uiteinden der aarde.

 Amen.

*1 Petrus 2,9

Uit: Bidden om Pinksteren

 

Kees Slijkerman, januari/februari 2024

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter