Bibliotheek

 
 

Inbreng vanuit nieuwe bewegingen gevraagd!

Naast parochies worden ook de nieuwe bewegingen door de Bisschoppenconferentie gevraagd om (vóór 15 april 2024) met elkaar in groepen van 8-10 deelnemers in gebed en gesprek te gaan over hoe we een meer synodale en missionaire Kerk worden. Hoe kan medeverantwoordelijkheid vorm krijgen, rekening houdend met ieders talenten en charisma’s. Hoe kunnen we op synodale wijze onze missie als Kerk vormgeven?

Klik hier voor de bijeenkomsten die hiervoor tot en met 9 april 2024 in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen Nieuwkuijk, Baarlo en mogelijk nog meer plaatsen.

In de landelijke werkgroep synodaliteit zijn de nieuwe bewegingen vertegenwoordigd door Lisette van Oordt uit Amsterdam, die al tientallen jaren bekend is met charismatische vernieuwing en lid van Gemeenschap Emmanuel. Zij hield in het Overlg Nieuwe Bewegingen op 19 februari een enthousiast pleidooi voor deelname aan deze consultatieronde, vanuit haar ervaringen in bisdom Haarlem-Amsterdam en vanuit de Europese bijeenkomst in Praag, waarin ze deel was van de Nederlandse delegatie (hoor Koos Smits in gesprek met haar). 

Luisteren wat de Heilige Geest ons zegt

“Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben. Gebed en stilte zijn nodig in dit proces van onderscheiding,” schrijft de landelijke werkgroep die de gespreksverslagen gaat verwerken. De ‘synodale groepsgesprekken’, aan de hand van een bepaald schema van bidden, luisteren en spreken, moeten voor 15 april zijn bij de secretaris van het Overleg Nieuwe Bewegingen, Gerard van Meel.

Meldt je aan

Bent je betrokken bij een van de nieuwe bewegingen (overzicht daarvan), meld je dan aan voor een synodaal gesprek. CHARIS en Stichting KCV zijn bezig, in overleg met diverse bewegingen, data en locaties voor deze gesprekken te regelen. Of organiseer zelf zo'n synodaal gesprek, bijvoorbeeld over ieders ervaringen met charisma's en bedieningen aan de hand van deze vragen of ieders ervaringen in nieuwe gemeenschappen en kerkelijke bewegingen aan de hand van deze vragen.

Info en aanmelding kan via dit contactformulier.

Model voor gespreksverslag en meer materiaal.

Meer: www.rkkerk.nl/landelijke-handreiking-voor-synodale-gesprekken/

Inspiratie/artikelen vanuit charismatische vernieuwing voor het synodaal proces: klik hier 

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter