CHARIS

 
 

OPEN DAG 1 JUNI 2020

Hoe de CHARIS-dag op 2e pinksterdag, 1 juni, eruit zal zien is nog niet te zeggen.

Maar er is een ieder geval een programma waar u aan mee kunt doen in de weken die aan 1 juni voorafgaan. Er komt een CHARIS-noveenboekje beschikbaar, waarmee we ons biddend kunnen voorbereiden op Pinksteren en een persoonlijke toewijding aan het werk van de Geest. Met negen iconen, gebeden en uitspraken van paus Franciscus. Gratis op de website. Gedrukte exemplaren zijn tegen een financiële bijdrage te bestellen via katholiekbriefapostolaat@hotmail.com. 

Deze CHARIS-dag is via internet op 1 juni samen mee te beleven met video’s en livestream, waarschijnlijk via dit videokanaal van de parochie.

En als de verspreiding van het coronavirus sterk zou zijn afgenomen, dan kunnen we elkaar 1 juni toch allemaal in Utrecht ontmoeten in een programma voor alle leeftijden. Aanmelding verplicht, via aanmelding@charis4all.nl. Laatste nieuws: www.charis4all.nl

Dit was het programma dat we al hadden voorbereid:

Maandag 1 juni verzorgen de gezamenlijke groeperingen die in de katholieke Kerk zijn voortgekomen uit vernieuwing door de Geest, oftewel charismatische vernieuwing, een landelijke open dag in Kerkcentrum Sint-Rafaël, Lichtenberchdreef 4 te Utrecht Overvecht. Het thema is: MIJN GEEST BLIJFT IN UW MIDDEN (Haggai 2,5). Spreker is Jean-Luc Moens uit Rome. [Als hij vanwege niet kan komen, zal hij zijn toespraak via een video geven in het Nederlands] Collecte voor de kosten. Dat kan via  uw eigen overschrijving met vermelding van bestemming CHARIS. Als we toch live bij elkaar komen, dan via de collecte.

 

Paus Franciscus juni 2017Op initiatief van paus Franciscus hebben katholieke charismatische initiatieven - waar over de hele wereld sinds 1967 meer dan honderd miljoen rooms-katholieken bij betrokken zijn geraakt - een nieuw internationaal dienstwerk gevormd onder de naam CHARIS. Op nationaal niveau krijgt dit gestalte in een Service of Communion die in Nederland de open dag op 1 juni verzorgt.

Jean-Luc Moens, paus Franciscus en kardinaal Suenens Jean-Luc Moens, kardinaal Suenens en paus Franciscus

Spreker Jean-Luc Moens is de eerste internationale moderator van CHARIS. Hij kent de charismatische vernieuwing vanaf de beginjaren met kardinaal Suenens in de jaren zeventig en heeft een lange staat van dienst in de internationale Gemeenschap Emmanuel. Hij is opgegroeid in België en werkte onder meer in Afrika. Hij spreekt over de drie doelstellingen die paus Franciscus aan CHARIS meegaf:

- verbreiding van de doop in de Geest,

- eenheid onder alle christenen bevorderen en

- dienst aan de mensen die materieel of geestelijk arm zijn. 

Programma als we toch bij elkaar kunnen komen

Informatiekraampjes zijn op 1 juni vanaf 9.30 uur te bezoeken. Vanaf 10.30 uur is in de grote kerkzaal lofprijzing, toespraak en aanbidding. Vanaf 12.30 uur is er een meerkeuzeprogramma met workshops, versnaperingen, ontmoeting, biechtgelegenheid, videopresentaties en gespreksgroepen. De middag eindigt met een eucharistieviering. Voor kinderen is er een eigen programma.

Kinderen en tieners

KISIDe dag zal worden geopend door veertig leden van KISI God’s singing kids, een groeiende katholieke beweging van kinderen en tieners, die met musicals het evangelie uitdragen en veel doen aan hun eigen geloofsvorming. 

CHARIS in Nederland

Bij de Nederlandse tak van CHARIS zijn onder meer betrokken: Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, Gemeenschap Emmanuel, het netwerk van Antilliaanse en Arubaanse gebedsgroepen, Bezinningscentrum Emmaus, Gebedshuis Bethanië, Gemeenschap Heilig Aanschijn, Toward Jerusalem Council II, Gemeenschap Chemin Neuf, LifeTeen. Deelnemers

Info: www.charis4all.nl Tel.: 0343-578814

PS 1 juni 2013

Op 1 juni is het precies zes jaar geleden dat paus Franciscus in het Olympisch stadion te Rome voor het eerst publiekelijk aanstuurde op samenvoeging van internationale serviceorganisaties voor charismatische vernieuwing in de katholieke kerk. Direct na zijn toespraak vroeg hij om gebed voor hemzelf en knielde hij op de grond. 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter