CHARIS

 

Bid je vooraf mee de noveen?
Met deze teksten van paus Franciscus over de charismatische vernieuwing
 

TWEEDE PINKSTERDAG 2021

24 mei  Charisdag

Klik op pagina verversen [ronde pijltje linksboven in uw scherm] voor de nieuwste toevoegingen aan het programma.

10.30 uur online Eucharistieviering met priester Koos Smits te Utrecht (voor ieder te volgen via het YouTube-kanaal Rafaelkerk Utrecht en via Radio Maria).

Met tien parochianen en van elke CHARIS-participant enkelen vertegenwoordigers. Zang en muziek vanuit de Vernieuwing. Om samen de komst van de Heilige Geest en de onderlinge verbondenheid te vieren. 

Collecte voor de kosten van CHARIS: door een gift over te maken naar

NL70RABO 0113730616 tnv Stichting KCV, met vermelding van:

'voor CHARIS'.

Elkaar ontmoeten op deze dag kan op dit digitale kerkplein (een vrucht van het Pastoraal Congres van de gezamenlijke nieuwe bewegingen), waarbij deze handleiding voor gebruik is.

Voorbereiding thuis met CHARIS-noveenboekje

De Nederlandse CHARIS Service of Communion heeft een boekje gepubliceerd met citaten van paus Franciscus over charismatische vernieuwing rond negen thema’s. Bij elk thema staat een icoon en een gebed. Achter in het boekje staat een toewijdingsgebed waarmee mensen hun inzet voor Gods bedoelingen met charismatische vernieuwing, zoals door paus Franciscus verwoord, expliciet kunnen maken. Dit boekje, getiteld Noveengebed-Dienstbaar aan de stroom van Gods genade, is gratis te downloaden en blijft ook na 1 juni zeer actueel. Het is in een prachtige uitvoering in drukwerk tegen een financiële bijdrage verkrijgbaar via katholiekbriefapostolaat@hotmail.com, tel. 06-25451993.

Paus Franciscus en de doelstellingen van CHARIS

Op initiatief van paus Franciscus hebben katholieke charismatische initiatieven in 2019 een nieuw internationaal dienstwerk gevormd onder de naam CHARIS. Op nationaal niveau krijgt dit gestalte in een Service of Communion die in Nederland. 

Paus Franciscus juni 2017

 
Video's en teksten van de Charisdag in 2020 hier.

Jean-Luc Moens is de eerste internationale moderator van CHARIS dat kantoor houdt in het Vaticaan. Hij kent de charismatische vernieuwing vanaf de jaren zeventig en heeft een lange staat van dienst in de internationale Gemeenschap Emmanuel. Hij spreekt op 1 juni in het Nederlands over de drie doelstellingen die paus Franciscus aan CHARIS meegaf:

- verbreiding van de doop in de Geest;

- eenheid onder alle christenen bevorderen;

- dienst aan de mensen die materieel of geestelijk arm zijn.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter