CHARIS

 

Aanmelden
Nieuwe en nog niet vertegenwoordigde groepen, gemeenschappen en initiatieven die wortels hebben in deze Vernieuwing kunnen zich melden
 

Deelnemers

Bij de Nederlandse tak van CHARIS zijn onder meer betrokken: het netwerk van Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, Gemeenschap Emmanuel, het netwerk van Antilliaanse en Arubaanse gebedsgroepen, Bezinningscentrum Emmaus, Gebedshuis Bethanië, Gemeenschap Heilig Aanschijn, Toward Jerusalem Council II, Gemeenschap Chemin Neuf, LifeTeen, De Kommel.

Wat ze gezamenlijk hebben 

Wat al deze expressies van katholieke charismatische vernieuwing gezamenlijk hebben is: het ervaren van de vruchten van Pinksteren door een uitstorting van geestelijke gaven - doop in de Heilige Geest genaamd - die ook inhoudt een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus als Redder, een openheid voor het Woord van God, voor uitoefening van de charisma’s en voor evangelisatie in trouwe dienst aan de Kerk.’          (Artikel 1)

Webadres
Hun gezamenlijke webadres in Nederland is www.charis4all.nl. Dit adres leidt automatisch naar www.kcv-net.nl/meer/charis, waar de content van staat.

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter