CHARIS

 
 

Gebedshuis Bethanië

In Tegelen van 2013 tot mei 2021. Je kon in Gebedshuis Bethanië individueel of met enkelen, een of meerdere dagen verblijven voor gebed.

Contact: Mevr. B.M.A. Reefman OCDS, Bernadette Reefman (bethanie@gebedshuistegelen.nl)

Over een mogelijke doorstart in kleiner verband in Overijssel is nog geen definitieve informatie beschikbaar. De informatie over Tegelen was:

Voor de gasten is er geestelijke begeleiding en deelname aan gezamenlijke gebedsmomenten en maaltijden. Gasten betalen een financiële bijdrage.

Stichting: De oprichters, Bernadette Reefman en Elisabeth van Bragt, tekenden op 17 juni 2013 de statuten van de Stichting Gebedshuis Bethanië. Het was in zekere zin een voorzetting van hun samenwerking in het Willibrordushuis te Den Haag.

Doel: Overeenkomstig het voorbeeld van Jezus Christus, die zich telkens terugtrok naar een eenzame plaats om te bidden* en de oproep 'Bidt zonder ophouden!' van de apostel Paulus**, vanuit een contemplatieve levenshouding komen tot een persoonlijke relatie met de Heer door Hem bekend te maken en de mensen naar Hem toe te brengen. 

Spiritualiteit: De stichting werkt vanuit de spiritualiteit van de Ongeschoeide Karmel en de charismatische vernieuwing in de Rooms-Katholieke Kerk en de pastorale richtrijnenn van de bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Er zijn vaste bewoners, een stichtingsbestuur en een geestelijk adviseur. 

 

Website: www.gebedshuistegelen.nl

Joseph kapel gebedshuis BethanieDe allereerste vergadering van vertegewoordigers van de groepen die een CHARIS Service of Communion voor Nederland gingen vormen was in de Josephkapel (foto) en Het Cenakelvan dit gebedshuis in maart 2019.

*Marcus 1,35 en Lucas 5,16

**Tessalonicenzen 5,17Bernadette Reefman en Johanna Maria van der VeldenBernadette Reefman en Johanna Maria van der Velden secretaris Stichting Gebedshuis Bethanië

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter