CHARIS

 
 

Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing

Opgericht in 1976 om de toen net op gang gekomen charismatische vernieuwing in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland te ondersteunen.

duif

Activiteiten en organisatie

Activiteiten die vanaf het begin werden ondersteund: retraites, gebedsgroepen, vorming, landelijke toerusting, grote open conferenties, open dagen, tijdschriftnieuwsbrieven, publicaties, activiteiten voor tieners en jongerenkinderen en meer.

Organisatie: Een landelijk dienstencentrum, stichtingsbestuur, Pastorale Kerngroep, teams, redacties, deze websiteaanvullende websites en meer.

Contacten en oecumene

Vanaf het begin werden vanuit deze vernieuwing ook contacten onderhouden met de Bisschoppenconferentie, nieuwe bewegingen en gemeenschappen, media en projectmatig vernieuwingsbewegingen buiten de Rooms-Katholieke Kerk, zoals de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, Jeugd met een Opdracht, Wij Kiezen voor Eenheid, Nederlands Christelijk Forum. In samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene is sinds 1999 ook substantieel bijgedragen aan de informele en officiële dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en Evangelische beweging/MissieNederland.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter