CHARIS

 
 

Nederlandse Service of Communion

De voorlopige samenstelling van de Service of Communion van CHARIS in Nederland vanaf januari 2020 is: Kees Slijkerman, coördinator, Gerlo Sogtoen (Stichting KCV), rector Bart Theunissen (Bezinningscentrum Emmaus), Angelique Hüsstege (Gemeenschap Heilig Aanschijn), priester Koos Smits (Stichting KCV), Ine Stassen (Stichting KCV), Miriam Casarotto (Gemeenschap Emmanuel), Norman en Maritza Poulina (netwerk Antilliaanse en Arubaanse groepen).

Functies en samenstelling

In de internationale statuten van CHARIS staat over het nationale niveau in artikel 15 en 16

Het doel van nationale Services of Communion is de brede en diverse familie van katholieke charismatische vernieuwing op te bouwen en te versterken. Ze moeten daartoe zo inclusief mogelijk zijn en open voor nieuwe en opkomende realiteiten. Het model richt zich meer op gemeenschap dan op bestuur of structuur. Nationale Services of Communion zouden moeten bestaan uit vertegenwoordigers van realiteiten en uitdrukkingsvormen (expressies) van de stroom van genade die zichzelf identificeren als deel van katholieke charismatische vernieuwing en die gemeenschap willen bouwen met brede en diverse familie van katholieke charismatische vernieuwing. Daarin mogen inbegrepen zijn gebedsgroepen, gemeenschappen, netwerken, scholen voor evangelisatie, religieuze instituten, uitgeverijen, bijzondere bedieningen, oecumenische initiatieven, jeugd et cetera.

Aanmelden

De Nederlandse Service of Communion komt graag in contact met alle in Nederland aanwezige expressies die in de statuten bedoeld zijn, zeker ook met de niet-Nederlandstaligen. Contact opnemen met coördinator Kees Slijkerman dan via dit formulier.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter