Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 

Wetenschappelijk onderzoek
Enquête in over profetie

Profetie en de uitleg ervan gescheiden houden
Interview over profetie in een eenvoudige gebedsgroep

Profetisch luisteren
Toespraak Pat Collins
 

Profetie

'Iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend', schrijft Paulus in 1 Korintiërs 14,3. Paulus vindt deze gave bijzonder belangrijk. 'Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie', schrijft hij in vers 1

In het dialoograpport Doof de Geest niet uit staat deze omschrijving van wat profetie is.

Leestips: Henk Rothuizen Charisma’s passen in een atmosfeer van verwondering - Hoe gaan Rafaëlgemeenschappen met profetie om?; Prof. dr. Jan van der Veken De woordgaven: tongentaal, profetie en woord van kennis, 'Zo spreekt de Heer', spreekt de Heer zo? Johannes van het Kruis 'Mystieke werken'

Voorbeelden van profetieën

Een profetie is meestal bedoeld in een concrete situatie voor daar op dat moment aanwezige personen, niet om als algemene boodschap voor iedereen te publiceren. Een voorbeeld van een profetie die wel is gepubliceerd is deze uit 1975, uitgesproken in een van de eerste bijeenkomsten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Ook deze uit 1976 en uit 2017 zijn gepubliceerd. 

Profetieën in een Brabantse gebedsgroep uitgesproken staan in en onder dit interview en een ingegeven beeld in dit artikeltje.

Kees Slijkerman

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter