Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 

gebed voor de eenheid
Elke dag te bidden
 

Gebedsweek voor de eenheid van christenen

De KCV ondersteunt graag de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid van christenen.

Persbericht – Driebergen/Amersfoort, 22 juni 2015

Dit is een gezamenlijk persbericht van MissieNederland en de Raad van Kerken

Thema Week van Gebed 2016: ‘Het woord is aan jou’

banner gebedsweek 2016

'Het woord is aan jou' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari 2016 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Letland hebben teksten gemaakt die op dit moment worden vertaald en bewerkt.

De Raad van Kerken en MissieNederland werken samen en presenteren in september een gezamenlijke orde van dienst en ander ondersteuningsmateriaal. Naast het gebruik in kerken en in gezinnen, spreken de organisaties bij de presentatie over de mogelijkheden om de teksten ook in het onderwijs in te zetten. De gedachte is, dat diverse klassen van het basisonderwijs ook aandacht kunnen besteden aan de Week van Gebed.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Letland en heeft als uitgangspunt de tekst ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’ uit 1 Petrus 2,9. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar mensen om hen heen.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Meer: www.weekvangebed.nl en www.raadvankerken.nl.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter