Tieners & Jongeren

 
 

Kinder Tiener en Jongeren Overleg

Verantwoordelijken van het kinder-, tiener- en jongerenwerk van de KCV komen 4 keer per seizoen bij elkaar in het Kinder Tiener Jongeren Overleg (KTJO). In deze overleggen stemmen we op elkaar af, pakken we zaken aan waar tegenaan gelopen wordt, kijken we vooruit, wat heeft het KTJ-werk of de KCV nodig, soms fungeren we dus als een denktank.

Naast de vaste KTJ overleggen sluit iedere verantwoordelijke twee keer per seizoen aan bij overleggen van de Pastorale Kerngroep. Daarnaast zijn de meeste verantwoordelijken ook betrokken bij Celebrate vanuit hun Kinder, tiener of jongerenwerk, deze overleggen vinden elke maand plaats (excl. augustus).

Huidige bezetting KTJO:

- Frank Antonissen (voorzitter, jongeren, Link'd, pastorale kerngroep)

- Arnold van Berkel (kinderwerk)

- Laura Jansen (4U! / Hightime)

- Dinant Hofstede (AYR / bands)

- Lianne Valk (AYR)

- Thomas van Arnhem (4U! / Hightime)

- Colette Bouwes Bavinck (4U! / Hightime)

 

 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter