Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Doel van dit tijdschrift

 

Artikelen gaan over

De artikelen in Bouwen aan de Nieuwe Aarde gaan over:

•           wetenswaardigheden;

•           inspirerende gedachten uit bijeenkomsten van de KCV;

•           inspirerende gedachten uit andere bijeenkomsten;

•           ervaringsverhalen van mensen;

•           hoe gaan we om met God (Vader, Zoon, Heilige Geest);

•           de Bijbel;

•           Eucharistie en andere sacramenten;

•           bidden, mediteren;

•           dank, lofprijzing, aanbidding;

•           als christen leven in deze wereld;

•           liefde ontvangen en geven;

•           vergeving ontvangen en geven;

•           ervaringen met evangelisatie;

•           nieuwe ontwikkelingen in de oecumene;

•           joden en christenen;

•           gebedsgroepen;

•           charisma's;

•           genezing;

•           aanbevolen boeken;

•           hopen en geloven;

•           ontwikkelingen in de Rooms-katholieke Kerk.

Meer:

Een overzicht van de titels e auteurs van de artikelen die van 1976 tot 2010 in Bouwen aan de Nieuwe Aarde stonden, staat op http://www.stucom.nl/pub/0022/0022.htm.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter