KCV

 
 

Beleving van de sacramenten

Als je een meer persoonlijke relatie krijgt met God, Vader, Zoon en Geest, dan verandert daardoor ook je beleving van de sacramenten. Je gaat beseffen:

- dat je leven met de Heer en je lidmaatschap van zijn Kerk begon met je doopsel;

- dat je door doopsel en vormsel de Heilige Geest ontving als een zaad dat toen nog moest ontkiemen;

- dat je in de communie Jezus Zelf ontvangt, die zijn leven voor je heeft gegeven en nu Zichzelf als voedsel geeft;

- dat je de Heer Zelf ontmoet als je bij een priester je zonden belijdt en vergeving ontvangt in het sacrament van boete en verzoening, de biecht.

Nog opvallender is hoezeer eucharistievieringen bij de charismatische vernieuwing een intens gebeuren kunnen zijn, met serene stille momenten en soms ook uitbundige lofprijzing, met vrij uitgesproken voorbeden en soms een moment van intense aanbidding die gepaard gaat met momenten van tongenzang, zang in tongentaal.

In onze brochure Vieren met visie, hier gratis te downloaden, lees je per onderdeel wat er eigenlijk in een eucharistieviering word gevierd, en wat binnen de vaste structuur van de Eucharistie de mogelijkheden en ruimtes zijn om de viering meer intensiteit en diepgang te geven, met ruimte voor charisma’s.

Kees Slijkerman, 7-1-2023

Hoe vernieuwend bovenstaande beleving voor iemand kan zijn, wordt duidelijker als je je realiseer welke andere typen van sacramentenbeleving in de kerk voorkomen:

1/ De ritualistische: “Als de rite maar (geldig) gebeurd is, als ik maar gedoopt ben, als ik mijn plicht maar heb vervuld.“

2/ De sociale, sociologische: “Het hoort nu eenmaal zo, ik doe gewoon met de anderen mee.”

3/ De culturele en artistieke: “Het is z’n mooie kerk, het koor zingt zo mooi.”

4/ De consumptieve: lekker alles laten gebeuren zonder tot een innerlijke actieve offerande te komen.

Al deze steentjes en niveaus kunnen wel bijdragen om te groeien in een sacramenteel-mystieke verdieping van de liefdesrelatie met God. Omgekeerd is het namelijk ook zo: de mystieke eenwording met de drie-ene God gebeurt uiteindelijk in de hemel. Hier op aarde hebben we vormen nodig, mogen alle zintuigen geactiveerd worden.

Priester Koos Smits 7-1-2023

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter