Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

2014-6 Gods verrassingen

In de advent lezen wij over het uitzien naar de Messias. En in heel het kerkelijk jaar dat erop volgt, vieren we hoe de Heer de verwachtingen van zijn volk zal vervullen. Alles zal goed komen. En af en toe verrast God ons met iets wat nu al goed komt. Een aantal mooie getuigenissen in dit nummer laten dat zien. Kleine voorproefjes van wat ons allen te wachten staat.

Een van de oudste gebedsgroepen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing vierde onlangs haar 40-jarig jubileum, in Heerhugowaard. Het verslag laat zien dat uit Gods trouw aan ons en onze trouw aan God veel moois groeit. Daar spannen we ons ook voor in. Zoals Jan van Beeck in zijn artikel over gerechtigheid uitlegt: het is erg inconsequent als wij naar Gods gerechtigheid verlangen, maar zelf het verbond met God met voeten treden.

Een gezegende advent en kersttijd toegewenst,

Kees Slijkerman

INHOUD 

GETUIGENIS

4 Gods verrassingen…

- H.B.

5 Genezen om liefde te kunnen uitdelen

- M.B.

26 Niet langer beperkt

- Yvonne

28 Hoe ik katholiek geworden ben

- Christel van der Marel-Wiesemann

CELEBRATE pag. 4, 5, 22, 26 en

16 Een dag naar Stadskanaal

- Koos Smits,priester Ludgerusparochie Utrecht

GEBEDSGROEP

8 Loven en luisteren -Gebedsgroep Heerhugowaard 40 jaar

- Kees Slijkerman interviewt Gert en Riet Borst

LEERLING WORDEN

12 Gerechtigheid - De Bergrede, deel 5

- Jan van Beeck ofm

DE KCV

11 Extra aandacht KCV voor Bijbel en eenheid

- Piet Timmermans

18 Focusdag KCV

-Marlies van der Lelij

22 Inspelen op die zachte stem van de Geest

-Rien van Egeraat over lezing van Michelle Moran

GEBED

20 Liefdeslied

- Alied

BIJBEL pag. 12 en

32 Boeken over biddend bijbellezen - van Stormie Omartian

- Kees Slijkerman interviewt Martine Lambrecht

EVANGELISATIE

34 De wijk waarin je woont

- Geert van Dartel

GENEZINGEN pag. 4, 5 en 26

VOOR U GELEZEN pag. 32

OECUMENE pag. 34, 11 en 38

36WETENSWAARDIGHEDEN

10 Nieuwe penningmeester KCV

15 Toerustingsweekend Generations

25 Paus Franciscus over vrijheid

31Dagelijks moment van bezinning met Het Woord Onder Ons

39-40 AGENDA

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter