KCV

 
 

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

De KCV staat voor een open en veilig leefklimaat als preventie tegen grensoverschrijdend gedrag.

Protocol
Om grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel misbruik, te voorkomen en te kunnen melden heeft de Stichting KCV dit protocol vastgesteld, met daarin onder meer een concrete beschrijving: "Niet toegestaan zijn alle gedragingen die de persoon als overschrijdend ervaart, alle seksueel getinte opmerkingen en seksuele handelingen waarbij de persoon actief of passief betrokken wordt, zoals geslachtsgemeenschap hebben, oraal of genitaal contact afdwingen, bewust manueel prikkelen en strelen van erogene zones, genitaliën, tepels, borsten en billen, zoenen."

Meldplicht
Indien er een incident plaatsvindt dient er altijd een melding gedaan te worden bij de verantwoordelijke van de betreffende activiteit en een lid van de Pastorale Kerngroep en/of het bestuur, bijvoorbeeld via dit contactformulier. Ook bestaat er de mogelijkheid zich (eerst) tot een vertrouwenspersoon te richten ter bewaking van de integriteit. De Pastorale Kerngroep heeft enkele vertrouwenspersonen beschikbaar. Men kan ook zelf een vertrouwenspersoon kiezen of een vertrouwenspersoon vragen via het landelijk meldpunt van de RKK. Grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld bij R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Gedragscode katholiek Nederland
De KCV weet zich onderdeel van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland en onderhoudt daartoe ook contact met de bisschoppenconferentie. De R.-K. Kerkprovincie in Nederland heeft deze Gedragscode Pastoraat vastgesteld om de sociale veiligheid te bevorderen en te waarborgen. Daarin staat op pagina 10 wat allemaal wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag zoals onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik.

(Deze tekst is het laatst bijgewerkt op 15 april 2020.)

‘Maak het slachtoffer niet verantwoordelijk voor de schuld die de dader moet dragen’, stelt de coördinator Vermeulen van een  van de kerkelijke meldpunten in Nederlands Dagblad 4-2-2023

Op www.veiligekerk.nl staan vijf meldpunten van de kerken in Nederland.

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter