CHARIS

 
 

De Kommel

In “de Kommel” te Maastricht is sinds 1989 de “Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde” gevestigd. Deze Gemeenschap heeft in haar spiritualiteit nauwe banden met de charismatische vernieuwing en ondersteunt van harte CHARIS. Haar activiteiten richten zich op evangelisatie en zielzorg.

Website: www.kommel.nl 

E-mailadres: dekommel@gmail.com

Zie ook VOORGESCHIEDENIS op deze webpagina.

Lezingenrooster

Elke dag van het jaar worden er wereldwijd in de katholieke kerk minstens twee gedeeltes uit de Bijbel gelezen in de Eucharistievieringen of diensten van Woord en gebed. Welke lezingen dat zijn, dat zie je op het gebruiksvriendelijke lezingenrooster dat de Kommel jaarlijks verspreid. Zij vragen om bij het downloaden van de pdf een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van hun werk. Die bijdrage kunt u overmaken naar IBAN: NL 76 INGB 0003 4563 14 t.n.v. De Kommel met vermelding: leesrooster.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter