Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

sport van Kees nu
Rolstoelrugby
 

NA EENENTWINTIG JAAR

Kees Slijkerman

Als ik nu na eenentwintig jaar de balans van mijn leven opmaak, dan kom ik tot een veel opwekkender beeld dan Boudewijn de Groot in zijn  liedje 'Testament'.

Als u mij ontmoet is het eerste wat u opvalt dat ik in een rolstoel zit. En als u mij een hand geeft voelt u dat er in de mijne weinig kracht zit. Als u mij echter leert kennen kunt u ontdekken dat God het mij aan niets laat ontbreken om echt gelukkig te zijn. Ik ben godsdienstig opgevoed en wilde al erg jong missionaris worden. Vaak dacht ik na hoe ik de wereld zou kunnen veranderen. Ik was vrij optimistisch en geloofde met gezamenlijke krachtsinspanning van alle goedwillende mensen een heel eind te kunnen komen.

Dat optimisme was zo sterk dat het overeind bleef toen ik met een frisse duik in ondiep water op dertienjarige leeftijd een van mijn nekwervels beschadigde en grotendeels verlamd raakte. Ik begreep ook dat God een bepaalde bedoeling had met deze plotselinge wending in mijn leven.

Ik had in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum (twee jaar) ruim tijd voor gebed en bezinning. Weer een jaar later, ik had mijn studie inmiddels hervat, ontmoette ik iemand van de 'Children of God' tegen wie ik hardnekkig volhield dat ik echt al een christen was en dat ze niet zo overdreven moesten doen. Toch heeft dit me aan het denken gezet en ben ik veel meer in de Bijbel gaan lezen dan ik sinds enige tijd al deed.

Ruim een jaar later raakte ik wekelijks verzeild in een 'Youth for Christ'-koffiebar, waar ik me helemaal thuis voelde en waar ik Gods Woord ging verstaan. Daar ben ik ook langzaam tot het besef gekomen van mijn afhankelijkheid van God, en toen heb ik Jezus zelf ontmoet en Hem de beschikking over mijn leven gegeven. Vanaf dat moment ben ik gaan groeien als een kind van God en leerling van Jezus Christus, en deel ik iedere minuut van de dag met Hem.

Aan de buitenkant ben ik die jongen in de rolstoel die ondanks zijn handicap sport bedrijft en als hardrijder deelnam aan de Para Olympische Spelen in Toronto. Maar aan de binnenkant leef ik met God, dank zij Jezus Christus in wie ik een avontuurlijk boeiend leven heb en door Wie eens de wereld radicaal en voorgoed veranderd zal worden. Om dát moment dichterbij te brengen kan Hij u en mij in zijn dienst gebruiken.

#

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde nr. 459, maart 1979, maart eerder al gepubliceerd in het Rotterdamse blad De Reddingsboot 1976-1977. De foto is Kees in 1980 tijdens een atletiekwedstrijd.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter