Celebrate Festival Dagen

 
 

Verdieping

Mensen die God nog niet kennen worden uitgenodigd om God te leren kennen en hun leven aan Hem te geven. Mensen die God kennen maar nog meer de kracht van de heilige Geest willen ervaren worden uitgenodigd om voor zich te laten bidden en stappen te zetten om de gaven van de Geest te gebruiken. Mensen die al lang met God op weg zijn worden uitgenodigd om Hem op een diepere manier te ontmoeten en ontdekken nieuwe kanten van Gods gelaat door getuigenissen van sprekers van wereldniveau.

Kruis

Celebrate is... verder komen in je relatie met God
Celebrate biedt de gelegenheid aan iedereen om God op een persoonlijke manier te ontmoeten en de gaven van de Geest te ontvangen. Dit gebeurt door in alle programma's de basiswaarden van het geloof door te laten klinken; er is tijd voor persoonlijke respons, je kunt voor je laten bidden. Er zijn priesters en een pastoraal team om je te begeleiden bij persoonlijk gebed of biecht. Iedere dag is er een eucharistieviering en er is een kapeltent met 24 uur per dag aanbidding.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter