CHARIS

 
 

Oecumenische pinkstervigilie 22 mei 2021

Deze wereldwijde online gebedsbijeenkomst vond plaats vanuit

Topeka, Kansas, VS, waar in 1900 het historisch begin van de pinksterbeweging was;

Rome, waar het 2e Vaticaans concilie ruim baan maakte voor de charisma's en hartelijke oecumenische contacten ontstonden tussen katholieken en evangelische;

Buenos Aires, waar paus Franciscus, toen hij nog aartsbisschop was, de Vernieuwing leerde kennen en een impuls gaf aan hartelijke betrekkingen tussen rooms-katholieken en evangelische in Argentinië;

Jeruzalem, waar die 1e uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond.

Na enthousiaste momenten van lofprijzing eindigde deze vigilie in een meer ingetogen gebedsbijeenkomst in Jeruzalem. Paus Franciscus wees vervolgens in zijn boodschap op de bijzondere betekenis daarvan, waarbij hij de geheel uit Joden bestaande Kerk van Jacobus de moederkerk noemde. (Jakobus was de eerste bisschop van Jeruzalem. Zie o.m. Handelingen 15) 

Boodschap van paus Franciscus [Engelse vertaling]

Klik hier voor de YouTuberegistratie met Engelse vertaling.

Klik hier voor de informatiepagina waarmee CHARIS deze bijeenkomst aankondigde.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter