Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

2011-6 Blijheid in het geloof

BIJ DEZE EDITIE

Wat kan een parochie doen voor mensen die nog als katholiek te boek staan, maar niet actief bij de parochie betrokken zijn? De parochie van Ed Arons gaat hun een full colour blad bezorgen. Dat kan mede hierom: Ed laat zijn charisma om zo'n blad te maken functioneren tot opbouw van de parochie én… hij heeft moed en geduld gehad. Als u zijn verhaal leest, vraagt u zich dan af welk charisma u zelf van de Heer gekregen hebt om in te zetten. Ine Stassen, met wie dit nummer begint, vertelt wat ze met haar charisma's doet in haar parochie en in de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

De serie artikelen over Maria kan ons helpen de advent en kersttijd met meer vrucht te vieren. De geboorte van Jezus uit Maria is een groot mysterie en vooral een groot feest. Een gezegende advent en een zalig kerstfeest! 

Kees Slijkerman 

GETUIGENIS

4 De Katholieke Charismatische Vernieuwing geeft blijheid in het geloof

- Interview van Hilde Sluiter-Harren met Ine Stassen-Pouwels

8 Een postzegel uit Nieuw-Zeeland

- Diaken Luud van Andel

22 Ik wilde eigenlijk niet leven (2)

- Angelie

25 Wat hangt er nu weer boven mijn hoofd?

- Maria Rombouts

34 Een priester vond steun voor zijn roeping

- Diaken Luud van Andel 

GEBEDSGROEP / GEBED

6 Een gebedgroep in Haarlem

- Interview van Marlies van der Lelij met Riet Roosen

20 Epifanie

- FMM Verschuur 

ADVENT

7 Hij wachtte niet

- Pastoor Rainer Kanke 

PAROCHIE

10 Parochieblad voor evangelisatie

- Ed Arons 

CELEBRATE

12 Indrukken van Celebrate 2011

- Han van Lijf

36 Celebrate 2012 

VOOR U GELEZEN

14 De paus over Jezus

- Pater Leo van der Klaauw a.a. 

OECUMENE / VERNIEUWING

16 Oecumene en charismatische vernieuwing gaan samen. Charisma's en eenheid, deel 2

- Pater Damien Artiges

26 Jenkins over situatie Kerk nu

- Kees Slijkerman

35 New Wine Nederland

- Kees Slijkerman 

MARIA

18 Maria, altijd maagd. Hoe katholieken Maria zien, deel 5

- Prof. dr. Alan Schreck 

BEZINNING

28 Een dag van verdriet, troost en hoop

- Leo Omlo 

BIJBEL

28 Meerdere overleveringen samengevoegd. Tips voor het Bijbellezen, deel 5

- Jan van Beeck ofm

33 Anders denken

- Marlies van der Lelij 

IN MEMORIAM

34 Pater Chris Nissen 

VISIE pag. 16 en 26 

36 WETENSWAARDIGHEDEN

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter