Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Meer over alle charisma's
Ons gegeven tot opbouw van de gemeenschap
 

HET CHARISMA PATRONAAT

Voor iets of iemand de zorg op zich nemen.

Wat meestal wordt vertaald als het charisma ‘leiding geven’ (Romeinen 12,8), kan misschien wel beter vertaald worden met ‘patronaat’ of ‘voor iets of iemand de zorg op zich nemen’. Dat schrijft Eveline van Staalduine-Sulman in Inspirare.*

Vanuit de gave van barmhartigheid

Het is een gave die in een groepje charisma’s staat tussen ‘wie uitdeelt…’ en ‘wie ontfermt…’. Het betreffende Griekse woord dat Paulus hier schrijft, staat ook in Handelingen 16,2, in de beschrijving van Febe, van wie Paulus zegt dat zij bijstand heeft verleend aan velen, ook aan hemzelf. Eveline van Staalduine-Sulman: “Het zou zomaar kunnen gebeuren dat dit ‘patronaat’ als vanzelf groeit als iemand de gave van barmhartigheid uitoefent, zoals het met Dorkas gegaan lijkt te zijn (Handelingen 9,36-39). Er heeft zich rondom haar een groep weduwen gevormd - een groep die verder gaat dan alleen ontvanger zijn van aalmoezen.”

Deze gaven in praktijk

Dat zich een groep vormt rondom een zorgzame actieve persoon, doet mij denken aan de rol die met name een aantal vrouwen hebben in Nederlandse katholieke charismatische gebedsgroepen. Bep Elich was een van hen. Ook zij was weduwe toen ze Gebedsgroep De Parel startte. Ook de verdere beschrijving van het charisma patronaat doet aan Bep denken. “Deze gave moet ‘met ijver’ worden uitgeoefend. Je kunt het zelf erg druk hebben. Maar je moet je naaste - ook je protégé - liefhebben als jezelf. Als die ander in de problemen komt of permanent in de dementerende mist leeft, dan moet je met ijver voor die ander - alsof het met ijver voor jezelf is - handelend optreden. Niet wachten. Niet uitstellen. Niet laten versloffen.” Aldus Eveline van Staalduine-Sulman.

Kenmerken van veel gebedsgroepen

Bep was zo iemand die op deze wijze de zorg voor een gebedsgroep en haar leden op zich nam (zoals u hier kunt lezen). En die zorgzaamheid en onderlinge betrokkenheid konden wel eens de belangrijkste kenmerken zijn van de meeste katholieke charismatische gebedsgroepen in Nederland.

Kees Slijkerman

*Inspirare, tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie 2019-4, blz. 21-22. Dit tijdschrift is een fusie tussen Geestkracht (voorheen Bulletin voor charismatische theologie) en Soteria (www.tijdschriftinspirare.nl).

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2020-1

Reactie van Eveline van Staalduine-Sulman op bovenstaand artikel: 'Zo iemand als Bep lijkt me inderdaad iemand die dit charisma heeft. Het is een soort leidinggeven, "spil van de groep" zijn.'

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter