CHARIS

 
 

Nederlandse CHARIS Service of Communion

De samenstelling van de CHARIS Service of Communion Nederland vanaf 28 september 2022 is:

Kees Slijkerman, coördinator,

rector Bart Theunissen (Bezinningscentrum Emmaus),

Angelique Hüsstege (Gemeenschap Heilig Aanschijn),

pater Emmanuel Pannier (Chemin Neuf),

Ine Stassen (Stichting KCV),

priester Koos Smits (Stichting KCV),

Norman en Maritza Poulina (netwerk Antilliaanse en Arubaanse groepen),

Elaine van der Linde (retraitewerk) en

Shirley S. Zichem (lofprijsnetwerk The Gospel).

Ze hebben als taken de onderlinge verbondenheid tussen alle expressies van charismatische vernieuwing in de katholieke kerk te bevorderen en te werken aan de doelstellingen van CHARIS.

Functies en samenstelling

In de internationale statuten van CHARIS staat over het nationale niveau in artikel 15 en 16

Het doel van nationale Services of Communion is de brede en diverse familie van katholieke charismatische vernieuwing op te bouwen en te versterken. Ze moeten daartoe zo inclusief mogelijk zijn en open voor nieuwe en opkomende realiteiten. Het model richt zich meer op gemeenschap dan op bestuur of structuur. Nationale Services of Communion zouden moeten bestaan uit vertegenwoordigers van realiteiten en uitdrukkingsvormen (expressies) van de stroom van genade die zichzelf identificeren als deel van katholieke charismatische vernieuwing en die gemeenschap willen bouwen met brede en diverse familie van katholieke charismatische vernieuwing. Daarin mogen inbegrepen zijn gebedsgroepen, gemeenschappen, netwerken, scholen voor evangelisatie, religieuze instituten, uitgeverijen, bijzondere bedieningen, oecumenische initiatieven, jeugd et cetera.

Aanmelden

De Nederlandse Service of Communion komt graag in contact met alle in Nederland aanwezige expressies die in de statuten bedoeld zijn, zeker ook met de niet-Nederlandstaligen. Contact opnemen met coördinator Kees Slijkerman dan via dit formulier. Elk van deze expressies wordt uitgenodigd voor een jaarlijkse nationale vergadering. Niet van elke groep hoeft er steeds iemand lid te zijn van de Service of Communion, waarvan de leden voor 3 jaar gekozen worden door de nationale vergadering met maximale verlenging van nog eens 3 jaar.

Nationale bijeenkomst van leiders van de expressies van charismatische vernieuwing

Voor het vormgeven van een officiële nationale Service of Communion publiceerde CHARIS internationaal in 2020 deze aanvullende richtlijnen en in 2022 deze versie. Een van de taken is het organiseren van een nationale bijeenkomst van verantwoordelijken voor alle 'charismatische realiteiten'.  'Realiteiten' is een verzamelwoord dat in internationale communicatie soms gebruikt wordt in plaats van expressies, groepen, initiatieven. De initiatieven/realiteiten die uit de charismatische vernieuwing zijn voortgekomen hebben de meest uiteenlopende vormen aangenomen. De Heilige Geest is altijd creatief en deelt de meest uiteenlopende charisma's uit. En iedere gelovige heeft uiteindelijk een heel eigen roeping en zending in zeer uiteenlopende culturen en omstandigheden. Waar dat met meerdere mensen samen gebeurt, kan zomaar en nieuwe blijvende expressie van charismatische vernieuwing ontstaan. Ook als zo'n apostolaatswerk of gemeenschap zichzelf niet omschrijft als deel van de charismatische vernieuwing.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter