CHARIS

 

Wat verwacht paus Franciscus van CHARIS?
CHARIS ontstond in antwoord op de vraag aan paus Franciscus wat hij verwacht van katholieke charismatische vernieuwing
 

Doelen

De drie doelstellingen die paus Franciscus in toespraken aan CHARIS meegaf:

- verbreiding van de doop in de Geest;

- eenheid onder alle christenen bevorderen;

- dienst aan de mensen die materieel of geestelijk arm zijn.

 

De statuten van CHARIS vermelden in artikel 1, 3 en 15 de doelstellingen

De algemene doelen van CHARIS zijn volgens artikel 3

a) De genade van doop in de Heilige Geest doorheen de Kerk te helpen verdiepen en te bevorderen.

b) De uitoefening van charisma’s, niet alleen in katholieke charismatische vernieuwing, maar ook in de hele Kerk bevorderen.

c) De geestelijke verdieping en heiligheid aanmoedigen van mensen die de ervaring van doop in de Heilige Geest leven.

d) Toewijding aan evangelisatie aanmoedigen, vooral nieuwe evangelisatie en evangelisatie van de cultuur, met respect voor godsdienstvrijheid.

e) Samenwerking aanmoedigen tussen gemeenschappen die geboren zijn vanuit katholieke charismatische vernieuwing met het oog op het beschikbaar maken van de ervaring van bepaalde gemeenschappen ten dienste van iedereen.

f) De oecumenische dimensie van katholieke charismatische vernieuwing en de toewijding in dienstbetoon aan de eenheid van alle christenen bevorderen.

g) Specifieke onderwerpen identificeren en bevorderen die kunnen helpen de genade van Pinksteren te verdiepen.

h) Netwerkvorming en samenwerking aanmoedigen tussen realiteiten in katholieke charismatische vernieuwing op het gebied van vorming, evangelisatie et cetera.

i) Dienstbaarheid aan de armen en sociale actie door katholieke charismatische vernieuwing bevorderen.

j) Gelegenheden voor training en vorming organiseren, afgestemd op de noden die verwoord zijn door de Algemene Vergadering.

k) Leden van de clerus en religieuzen in staat stellen hun ervaring met katholieke charismatische vernieuwing te verdiepen en er meer ten volle aan deel te nemen.

l) Gemeenschap bevorderen tussen personen die betrokken zijn bij verschillende realiteiten binnen katholieke charismatische vernieuwing; met kerkelijke bewegingen die niet vanuit deze stroom van genade ontstaan zijn; en met andere christelijke kerken en gemeenschappen, in het bijzonder die de ervaring van Pinksteren leven.

m) Grote evenementen, colloquia en leidersbijeenkomsten organiseren om de ervaringen met de Heilige Geest te kunnen delen en uitwisselen.

Doelomschrijving in artikel 1 en 15

Het doel van nationale Services of Communion is de brede en diverse familie van katholieke charismatische vernieuwing op te bouwen en te versterken. (Artikel 15)

CHARIS bevordert en versterkt gemeenschap tussen alle charismatische realiteiten en bevordert het gevoel voor de wereldwijde familie van katholieke charismatische vernieuwing. (Artikel 1)

CHARIS erkent katholieke charismatische vernieuwing als een deel van een oecumenische stroom van genade en zij is een instrument om eenheid in het lichaam van Christus te bevorderen en te bewerken, zoals uitgedrukt in het gebed van Jezus Christus (Johannes 17). (Artikel 1)

 

Statuten

Nederlandse vertaling

Engelse originele tekst

Franse vertaling

Meer vertalingen op de internationale website van CHARIS 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter