Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Gebed paus Franciscus om gaven van de Geest

Hemelse Vader,

Toen uw enige Zoon Jezus Christus opstond uit de doden zond Hij zijn leerlingen uit om "alle volken tot leerling te maken". Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel: wij delen allemaal in de missie van de Kerk.

Sterk ons met de gaven van de Geest, zodat wij dapper en onvermoeibaar blijven getuigen van het evangelie. Dan kan de Kerk haar opdracht, die nog lang niet voltooid is, nieuwe uitdrukkingen geven die leven en licht te brengen in onze wereld.

Help ons om de reddende liefde en de genade van Jezus tastbaar te maken voor alle mensen. Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

Amen

Gebed van paus Franciscus voor de Buitengewone missiemaand, oktober 2019gedoopt en gezonden met pausFranciscus

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter