Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

gebedsoproep CHARIS-moderator coronavirus

Vertaling uit Vlaanderen van de gebedsoproep van CHARIS-moderator Jean-Luc Moens in Rome:

Beste vrienden van de Vernieuwing,

U weet allemaal dat we tegenwoordig een ongekende crisis doormaken in onze wereld met het coronavirus-pandemie. De situatie is zo ernstig dat in sommige landen, zoals Korea of Italië, (VK: en nu ook bij ons) religieuze bijeenkomsten, inclusief de eucharistievieringen, niet meer kunnen plaatsvinden.
Velen van u dragen dit alles zeker al mee in uw gebeden, maar we willen graag de cirkel van het gebed tot alle leden van de Vernieuwing in de hele wereld uitbreiden. Laten we allemaal samen ons gebed tot de hemel verheffen!
Jezus genas de zieken door de kracht van de Heilige Geest. We stellen voor dat we ons tot diezelfde Heilige Geest wenden om het einde van de epidemie te vragen, de genezing van de zieken en het heil van de zielen van hen die eraan sterven.
Hiervoor stellen wij u voor om elke dag, tot het einde van de epidemie, de litanie van Pinksteren te bidden waarin de kerk bidt voor de genezing van de zieken, gevolgd door drie Weesgegroetjes.
Laten we met geloof vragen dat de Heilige Geest op onze gewonde wereld mag neerdalen om er de tederheid van de Vader voor degenen die lijden zichtbaar te maken.
Laten we Maria vragen om haar moederlijke mantel van bescherming te verspreiden over iedereen.
Dank aan allen die zich bij ons willen aansluiten in deze voorbedecampagne.
Eén in gebed

Jean-Luc Moens
Moderator van CHARIS

Litanie tot de Heilige Geest
Kom o Geest des Heren kom,
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Veni sancte spiritus

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.
Veni sancte spiritus
Kom o Trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
Veni sancte spiritus

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.
Veni sancte spiritus

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Veni sancte spiritus

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.
Veni sancte spiritus

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
Veni sancte spiritus

Maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.
Veni sancte spiritus

Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Veni sancte spiritus

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.
Veni sancte spiritus

3x Wees gegroet

Alles over CHARIS

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter