Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Deze gebedsgroep
In 2018 35 jaar
 

25 JAAR WATER-RINGEN

Op haar rondreis langs gebedsgroepen bezocht Marlies ook de gebedsgroep in Wateringen. Eind oktober 1983 (dus 25 jaar geleden) gingen twaalf mensen hiermee van start. Een van hen was Nel Koeleman, nu nog steeds de herder van de groep. Marlies sprak met haar. Redactie

Kun je iets over jullie groep vertellen?

We noemden onze groep Water-ringen, met de intentie dat de groep zou groeien zoals water-ringen in het water wanneer je er een steen in gooit en alles in beweging komt. Die beweging heeft er van het begin af aan in gezeten.

Wij zijn een katholieke groep, maar iedereen is welkom. De groep telt 55 leden, de leeftijd varieert van 35 tot 87 jaar. Vanwege de hoge leeftijd komt niet iedereen elke week naar de bijeenkomst. We komen uit verschillende parochies van het Westland en Den Haag en omstreken.

Eenmaal per maand hebben wij een eucharistieviering in de St.-Josephkerk te Wateringen. We hebben een vaste priester, pater Miltenburg, die iedere maand, zo mogelijk, daarin voorgaat. Na afloop is er dan gelegenheid voor persoonlijk gebed, gebed voor zieken of andere noden, en voor het sacrament van verzoening.

Vanaf de oprichting komen we wekelijks op de woensdagavond bijeen. Nu al zo'n tien jaar in een katholieke basisschool, waar wij de beschikking hebben over alle lokalen. Heel praktisch, omdat wij op de avonden in kleinere groepen uiteengaan.

Hoe is de opbouw van de gebedsbijeenkomst?

Van 19.30 tot 20.00 wisselen we bij koffie en thee het wel en wee van de afgelopen week uit. Om 20.00 uur openen we met het Onzevader, waarna een lied tot de Heilige Geest. Daarna volgen de mededelingen en eventueel het oefenen van een nieuw lied. Dan bidden we met elkaar een gebed tot God de Vader om zijn barmhartigheid.* Daarbij bidden voor de intenties die ons aangereikt worden, ook voor Kerk en wereld. Dan volgt de lofprijzing, die 30 à 35 minuten duurt. Vervolgens lezen we uit de Bijbel, waarna de groep in vijf deelgroepjes uiteengaat. Om 21.40 uur komen we weer bijeen voor de gezamenlijke afsluiting.

TEAM EN TAKEN

Het team van de gebedsgroep bestaat uit de herder, die vanaf het begin in het team is, en nog vijf teamleden, die om de twee jaar plaatsmaken voor een ander. Het team komt eens in de zes weken bijeen.

Veel leden in de groep hebben een bijzondere taak. Twee personen zorgen voor de koffie. Iemand heeft de eindverantwoordelijkheid voor de pastorale taken. Voor de lofprijzing zijn we gezegend met een professionele pianist-organist en gitariste, die ook de eindverantwoordelijkheid voor de lofprijzing draagt. We hebben een lofprijzingsgroep. De leden van deze groep gaan bij toerbeurt voor in de lofprijzing. Eenmaal per jaar komt deze groep bijeen voor een bezinningsdag.

VERSCHILLENDE GROEPJES

Na de lofprijzing gaan we in vijf groepjes uiteen. Drie daarvan bezinnen zich op de Bijbel. We nemen daarvoor een Evangelie of ander Bijbelgedeelte en zijn daar een aantal maanden mee bezig. Één groep bidt de rozenkrans, met overdenking van de geheimen en intenties. Dan hebben we nog een voorbedegroep. Daarvoor hebben we een schrift, waarin ieder zijn intenties kan opschrijven.

Er staat de hele avond ook een mandje met intenties centraal; dat wordt na afloop door een echtpaar meegenomen en de hele week in gebed gebracht tijdens de aanbidding voor het Allerheiligste. Deze vijf verschillende groepjes staan elk onder leiding van twee personen, die ook eenmaal per jaar bijeenkomen voor een bezinningsdag.

GROEPJES THUIS

Tijdens de schoolvakantie gaan de gebedsavonden door maar dan in groepjes thuis. Deze bijeenkomsten worden door de meesten positief ervaren vanwege de intiemere sfeer, waardoor er meer gelegenheid is om met elkaar te delen.

Wat doen jullie aan vorming?

De vorming 'Adem van Leven' hebben we de eerste vijftien jaar bijna jaarlijks gegeven. Daar hebben we veel bekendheid aan gegeven, ook naar onze parochies toe. Ik denk dat dit een van de redenen is van de gestadige groei van de groep. Verder hebben we zo nu en dan sprekers over verschillende onderwerpen die op dat moment in de groep actueel zijn. Eenmaal per jaar gaan we met de groep op retraite. De laatste jaren zijn dat de Emmausdagen in Helvoirt. Door de jaren heen hebben we al verschillende pelgrimages gemaakt, o.a. naar Lourdes, Rome, Israël, Medjugorje. Eind maart van dit jaar gingen we vanwege ons jubileum voor de tweede keer naar Israël. Dat was heel geslaagd. Ook zal er vanwege ons jubileum een feestelijke eucharistieviering zijn op 29 oktober in de St.-Josephkerk in Wateringen om, 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Hoe zijn jullie als gebedsgroep actief in de parochie(s), het dekenaat en de gemeente?

Onze groep is niet verbonden aan een parochie. Wel zijn velen van de groep actief in eigen parochie, zoals bij het geven van de Alpha-cursus, het voorbidden van de rozenkrans en het getijdengebed, de dagelijkse aanbidding bij het Allerheiligste, het voorgaan bij de Kruisweg tijdens de veertigdagentijd. Door de Alpha is er ook in Poeldijk een kleine gebedsgroep ontstaan.

CONTACTBRIEF

Wij hebben een maandelijkse contactbrief, 'De Water-ringer', met daarin de agenda, kerkelijke feestdagen, psalmen, jarigen, aandachtspunten, gebedsintenties en overwegingen of getuigenissen.

Wat zijn de uitwerkingen van de Geest in jullie midden?

Vooral de verbondenheid die wij met elkaar voelen in het gebed. In tijden van nood weten wij ons gedragen door het gebed voor elkaar en voor allen voor wie ons gebed gevraagd is. Door de wekelijkse bijeenkomsten groeien we naar een dieper geloofsleven, individueel en als groep.

EUCHARISTISCHE GROEP

Ook zijn er tijdens de lofprijzing woorden van bemoediging. Tongenzang en andere charismatische gaven zijn wel aanwezig maar niet als leidende kenmerken. Ik zou onze groep willen omschrijven als een eucharistische groep. Velen van ons leven vanuit de dagelijkse Eucharistie als Bron van Leven, genezing, kracht, energie.

Hoe is de betrokkenheid met de nationale Katholieke Charismatische Vernieuwing? Wat doen jullie met het landelijk aanbod? Hoe is de regionale samenwerking?

In het begin waren we als groep erg betrokken bij het landelijk gebeuren van de KCV. Vanwege de leeftijd wordt dat wel minder, maar nog velen van ons zijn actief in het Willibrordushuis in Den Haag en het bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt en tijdens de jaarlijkse vakantieconferentie Celebrate. Als regio komen we eenmaal per halfjaar bij elkaar om de activiteiten vanuit de verschillende groepen te delen. Een enkele keer volgt daar een gezamenlijk initiatief uit.

Marlies van der Lelij #

Vragen aan deze gebedsgroep? Bel Nel Koeleman, tel. 0174-241585.

 

* Dit gebed tot God de Vader heet 'de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid' en is opgetekend door zuster Faustina.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2008-4

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter