Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

neem ook een abonnement
En ontvang automatisch deze hele serie op papier, in hapklare brokken
 

DE HEILIGE GEEST KOMT NOOIT MET LEGE HANDEN

Edgard Peeters

'God is liefde', zegt Johannes (1 Johannes 4,8.16). God is bron van een voortdurend zichzelf weggevende liefde. Daarom ook is Hij van nature een Gever.

Heel de mensengeschiedenis door heeft God zich als de Opperste Gever van gaven getoond. De schepping is een gave. Het leven is een gave. Hij riep Abraham, Mozes en het Joodse volk tot zich uit pure vrijgevigheid. Ook het Verbond met hen was louter gave. Bovendien zond Hij zijn Zoon als gave, en schonk Christus ons de gave van het eeuwige leven.

Dat God niets liever wenst dan zijn eigen leven met ons te delen, komt in het bijzonder tot uiting in de sacramenten, en niet in het minst in het doopsel. Door dit sacrament worden wij gezuiverd van onze zonden, en worden wij tot nieuwe mensen herboren. Want voortaan zijn we kinderen van de Vader, lidmaat van Christus en tempel van de Heilige Geest.

Intrek in ons hart

Dat we tempel worden van de Heilige Geest, betekent dat de Geest in ons komt wonen:

'Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot 'vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen' (Handelingen 2,38).

Door het doopsel ontvangen wij de Heilige Geest dus als een gave. Zo neemt Hij zijn intrek in ons hart: als een goddelijk geschenk.

hart met 7 gaven van de  GeestGaven en charisma's van de Heilige Geest

Gaven en werkingen

Maar de Heilige Geest komt nooit met lege handen. Samen mét Hem ontvangen we de onnoemelijke rijkdom van zijn zegeningen en gaven. Van deze gaven en werkingen willen wij drie aspecten belichten:

- Aan de ene kant zijn er de gaven die door een eeuwenlange traditie van de Kerk aangeduid worden als de zeven gaven van de Heilige Geest. Zij zijn ook onderdeel van de vormselliturgie (vormselepiclese). Hun bedoeling is het eigen geloofsleven op te bouwen en te verdiepen. Om hun belang te onderstrepen duidt men ze soms aan als de 'koninklijke gaven'.

- Aan de andere kant zijn er de vruchten van de Heilige Geest, ofwel innerlijke gezindheden van het hart, die in ons handelen tot uiting komen en op die manier tonen dat de Heilige Geest echt in ons aan het werk is.

- Ten slotte zijn er nog de charismen of genadegaven, die niet voor onszelf, maar voor de opbouw van de Kerk worden geschonken. Zij stellen de leden van het Lichaam van Christus, de Kerk, in staat om haar tot de gemeenschap te maken die zij moet zijn en haar boodschap van liefde, gerechtigheid en vrede in de wereld uit te dragen.

#

 

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-4. Dit is deel 1 van een serie over gaven, vruchten en charisma's van de heilige Geest.

De hele serie van Edgard Peeters over de zeven gaven van de Heilige Geest in pdf-printversie

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter