Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Icoon De Goede Herder

Icoon De goede herderDe Goede Herder

Op deze icoon staat Christus afgebeeld als Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen (Johannes 10). Hij houdt zijn rechterhand in een zegengebaar, waarbij de twee vingers verwijzen naar de dubbele natuur van Christus: waarlijk God en waarlijk mens. De duim met pink en ringvinger verwijzen samen naar het Mysterie van de Drie-ene God.

Een lam

Hij draagt in zijn linkerarm een lam. Dat verwijst zowel naar het teruggevonden schaap (Lucas 15,5) als naar het Lam Gods (Johannes 1,36). Voor de kerkvaders staat het verloren schaap ook symbool voor de gehele mensheid, die door Gods Zoon is opgezocht om terug te voeren tot haar Schepper.

De Griekse letters rond het hoofd van Christus betekenen ‘De Zijnde, Hij die is.’

Zegenkruis

Het lam houdt een zegenkruis vast. Dat is een verwijzing naar Christus, de Herder die een lam geworden is om door zijn lijden en sterven de poort naar het eeuwig leven te ontsluiten.

Verrezen

De Goede Herder, Hij is verrezen!

Die zijn leven gaf voor zijn schapen.

En die voor zijn kudde wilde sterven.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Ezechiël 34,11

Gebed

Goede Herder,

waar brood, Jezus,

Wilt U zich over ons ontfermen:

wilt U ons voeden, ons beschermen,

wilt U ons de eeuwige goederen doen zien

in het land der levenden?

U die alles weet en kunt, 

die ons stervelingen hier spijzigt, 

maak ons daar tot uw deelgenoten; 

maak ons tot mede-erfgenaam en vrienden 

van de heilige bewoners in uw koninkrijk.

Amen. Alleluia.

Uit het Lauda Sion van de heilige Thomas van Aquino

Angelique Hüsstege

Icoon van Geert Hüsstege (www.familiafidei.com), te leen met korte catecheses over geloof, hoop en liefde.

 

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-4

Meer van Angelique Hüsstege

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter