KCV

 

wat vinden de pausen
Van deze vernieuwing?
 

Vertaling teksten in Nederlandse video 50 jaar KCV

Engelse teksten in het filmpje 50 jaar KCV 

 

Telkens als de Geest tussenbeide komt, verbaast Hij mensen. Hij brengt gebeurtenissen van geweldige nieuwheid tot stand. Hij verandert personen en Hij brengt een radicale verandering in de geschiedenis.

Paus Johannes Paulus II, Pinksteren 1998

 

In 1967 ervoeren Katholieke studenten een uitstorting van de Heilige Geest - 50 jaar later vloeit deze stroom van genade door de kerk en door de wereld …

Lieve zonen en dochters, jullie werken in eenheid met de hele kerk aan vernieuwing, geestelijke vernieuwing, ware vernieuwing, katholieke vernieuwing, vernieuwing in de Heilige Geest. We zijn blij om tekenen van deze vernieuwing te zien.

Paus Paulus VI, Pinksteren 1975

 

Lang leve de charismatici.                                                                                                                                                        

Paus Johannes Paulus II, 1981

 

Vandaag wil ik deze uitnodiging doen aan iedereen: Laten we, lieve broeders en zusters, de schoonheid van het gedoopt zijn in de Heilige Geest herontdekken; laten we ons weer bewust zijn van onze doop en ons vormsel, bronnen van genade die altijd aanwezig zijn.

Paus Benedictus XVI

 

Jullie, de Charismatische Vernieuwing hebben een grote gave ontvangen van de Heer. De geboorte van jullie beweging was bedoeld door de Heilige Geest als een ‘stroom van genade’ in de kerk en voor de kerk. Dit is jullie identiteit: een stroom van genade te zijn!

Paus Franciscus, 2014

 

In ons gebed moeten we onszelf openen voor de aanwezigheid en het werken van de Heilige Geest, die in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen, om ons te helpen helemaal bij God te blijven met ons hele hart en ons hele wezen.

Paus Benedictus XVI, 16 mei 2012

 

Alle studenten in dat retraitehuis gingen naar boven naar de kapel, waar we neerknielden voor Jezus. Sommigen staken hun handen voor het eerst omhoog. Anderen werden overspoeld met een gevoel van vreugde, sommigen lachten vol vreugde, anderen huilden. Sommigen hadden een sterk verlangen om God te loven, maar ze hadden er de woorden niet voor.

Patti Gallagher Mansfield, deelnemer aan het Duquesne weekend

 

Na een stille doop in de Heilige Geest, heb ik grote veranderingen ervaren, zowel in mijn priesterlijk leven als in mijn bediening. Ik begon een enorme vreugde te ervaren in mijn priesterschap. Ik kreeg een grote compassie voor mensen. Jezus werd het centrum van mijn leven. Al het andere, dat voorheen voor mij belangrijk was, kwam op de 2e plaats. Alleen Jezus was in mijn gedachten.

Pastor Rufus Pereira, India

 

Door de charismatische beweging heeft een grote menigte Christenen, Pinksteren herontdekt als een levende realiteit in hun dagelijks leven. Ik hoop dat de spiritualiteit van Pinksteren zich in de kerk zal verspreiden als een vernieuwde aanwakkering tot gebed, heiligheid, communie en verkondiging.

Paus Johannes Paulus II, 29 mei 2004

 

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een zegen voor de kerk, doordat zij vruchten voortbrengt van mensen die een persoonlijke bekering doormaken in Jezus Christus en die als gevolg daarvan de kracht van de Heilige Geest ontvangen, waardoor zij bewogen worden tot een leven van heiligheid en van dienst aan de wereld om hen heen.

Michelle Moran, voorzitter ICCRS, Pinksteren 2017

Pinksteren gaat door! Vandaag, in deze tijd! Vol vertrouwen kunnen we bidden: ‘Kom Heilige Geest’! We leven immers in een tijd van voortdurend Pinksteren. Dit zijn de laatste dagen en de Heilige Geest wordt in een constante stroom uitgestort in de kerk. Zijn jullie klaar voor een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest?                                                         

Michelle Moran, voorzitter ICCRS, Pinksteren 2017

Printversie van deze pagina

BestandenDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter