Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

De naam Bouwen aan de Nieuwe Aarde

Dit tijdschrift droeg al de naam Bouwen aan de Nieuwe Aarde sinds 1965 en behield deze naam, toen het begin jaren zeventig het contactorgaan werd voor charismatische vernieuwing in katholiek Nederland.

Uit de Bijbel

De 'nieuwe aarde' is een uitdrukking uit de Bijbel.
In Jesaja 65,17 zegt de Heer: 'Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.'
Zie ook Jesaja 66,22; 2 Petrus 3,13 en Openbaring 21,1.

Door de Heilige Geest

Het is de Heer die bouwt aan een deze nieuwe aarde en wij proberen daar door de Heilige Geest aan mee te werken. Charismatische vernieuwing is vernieuwing door de Heilige Geest, die alles nieuw maakt en het aanschijn van de aarde vernieuwt, zoals in Psalm 104,24.30 het uitdrukt:

Hoe veelzijdig is wat U doet, o HEER,

alles hebt U met wijsheid gemaakt:

de aarde is vervuld van uw kunstenaarschap.

(...) Maar geeft U uw adem, dan worden zij herschapen:

U maakt de aarde weer helemaal nieuw. Willibrordvertaling 2012

Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen,

en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. NBG-vertaling 1951

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter