Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 
 

Geestelijke communie

Wat is geestelijke communie?

Eucharistische aanbiddingThomas à Kempis schrijft: "Is iemand werkelijk verhinderd [om de communie te ontvangen], dan dient hij tenminste toch goed van wil te zijn en vroom naar de Communie te verlangen; zo zal hij toch delen in de vrucht van dit Sacrament. Iedere Godgewijde ziel kan alle dagen, zelfs alle uren, met vrucht en zonder enig bezwaar, één worden met Christus door een geestelijke Communie. Maar zij moet op vaste dagen en tijden het Lichaam van haar Verlosser met diepe eerbied sacramenteel ontvangen en daarbij meer letten op Gods eer en lof dan op eigen troost. Zo dikwijls een vrome ziel het geheim van Christus' menswording en lijden overweegt en in liefde tot Hem ontstoken wordt, zo dikwijls doet zij een geestelijke Communie en wordt zij ook geestelijk gesterkt door Gods genade. Wie zich alleen maar tot de heilige Communie voorbereidt op een kerkelijk feest of wanneer het algemene gewoonte is, die zal vaak onvoorbereid zijn. Gelukkig wie zich als een brandoffer aan God opdraagt, zo vaak hij de heilige Mis leest of te Communie gaat."

Uit: De Navolging van Christus, 4e boek, 11e hoofdstuk; uit het Latijn vertaald door P. Heerkens SVD, 1948, bladzijden 298-299.

Vanuit deze motivatie zou je als volgt kunnen bidden:

Heer Jezus,

ik ben nu niet in de gelegenheid de Communie te ontvangen, zoals in een eucharistieviering,

maar ik denk aan Uw menswording en lijden

en aan de Heilige Eucharistie, zoals die vandaag op veel plaatsen over de hele wereld gevierd wordt.

U deelt ons mens-zijn en neemt ons op in uw Goddelijk wezen.

U schenkt Zich weg aan ons en zo wil ik mijzelf aan U schenken op dit moment.

Amen

 

Kees Slijkerman, 14 maart 2020

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter