Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

EEN GEBEDSGROEP HOORT DYNAMISCH TE ZIJN

40 jaar gebedsgroep in Haarlem

Op 10 maart 2016 vierde gebedsgroep Sint-Jan de Doper in Haarlem haar 40-jarig bestaan. Ben Schutte, een van de leden, vertelt meer over deze groep.

In september 1975 heeft pastoor Arie van Duin de katholieke charismatische gebedsgroep Sint-Jan de Doperin Haarlem opgericht. Mensen van het eerste uur rondom pastoor Van Duin waren onder anderen Ria Laarman, Nel van Iersel en oud-koster Albert Roosen. Nel van Iersel is een paar jaar geleden overleden en zij is tot haar dood trouw gebleven aan de gebedsgroep. In het begin kwam de gebedsgroep roulerend bij de leden thuis samen.

Jaren later werden de samenkomsten in de Nellie Teeuwenzaal en de Roosenzaal van de Sint-Jan de Doperkerk gehouden.

Stabiel ledenaantal

Vanaf het begin tot nu toe is het qua aantal leden wonder boven wonder een standvastige gebedsgroep gebleven van zo'n twintig tot vijfentwintig leden die elke maandagavond samenkomen. Na het overlijden van pastoor Van Duin op 5 oktober 2007 heeft pastoor Henk Niesten het voorzitterschap van de gebedsgroep overgenomen.

Na het vertrek van pastoor Henk Niesten ligt het voorzitterschap bij Riet Roosen en bij de stuurgroep.

Riet Roosen is de herderin van onze gebedsgroep. Iedere twee maanden gaat er afwisselend een team van twee personen voor tijdens de gebedsavond. Ieder team mag zijn of haar eigen inbreng en presentatie houden met als leidraad een vast framework.

Vast framework

Het vaste framework dat we als gebedsgroep hebben voor onze gebedsavonden begint altijd met het bidden van zeven Onzevaders, zeven Weesgegroeten en de geloofsbelijdenis.

Dan lofprijzing, gevolgd door collectief met elkaar de stille tijd in te gaan, waarbij de lampen gedoofd worden.

Sommigen onder ons krijgen dan weleens een woord of een beeld ingegeven dat dan in de groep wordt uitgesproken. Hierna volgt een rondje delen van getuigenissen aan de hand van de vraag of iemand de afgelopen week nog iets bijzonders heeft meegemaakt op geloofsgebied.

Het lezen van een passage uit de Bijbel en met elkaar doornemen en vervolgens uitspreken van wat jou persoonlijk geraakt heeft, is bij ons ook vaste prik.

We sluiten iedere week de avond af door voor twee personen uit de groep te bidden. Deze zitten dan op een stoel in het midden van de zaal, terwijl de groep er zingend, biddend en zegenend om heen staat.

Conferenties en aanbidding

Op de laatste maandagavond van iedere maand verzorgt onze pastoor, dr. A. Hendriks, op plechtige wijze voor ons als gebedsgroep de uitstelling van het Allerheiligste in de Pastoor van Arskerk.

Tijdens onze zomerperiodes hebben we in het verleden veel deelgenomen aan katholieke charismatische conferenties in Paray-le-Monial en Hoogstraten. Tegenwoordig gaan veel leden van de groep naar het Celebratefestival in Stadskanaal.

Hoogte- en dieptepunt

Een hoogtepunt is geweest dat we onlangs in een pannenkoekenrestaurant ons 40-jarig jubileum feestelijk gevierd hebben. Een dieptepunt was dat we in 2015 de Sint-Jan de Doperkerk hebben moeten sluiten. Op plechtige en stille wijze hebben wij van de gebedsgroep en een aantal medeparochianen, lopend onder leiding van pastoor dr. A. Hendriks in een stoet over straat, het Allerheiligste overgebracht naar de Pastoor van Arskerk. Daar werd Onze Lieve Heer onder luid klokgelui begroet en ingehaald. Zaal De Vleugel van de Pastoor van Arskerk is nu ons nieuwe onderkomen voor de samenkomsten van de gebedsgroep.

Rust roest

Zelf zit ik nu bijna 21 jaar bij deze gebedsgroep en in die 21 jaar is mij opgevallen dat het reilen en zeilen hiervan altijd in beweging is. Een gebedsgroep hoort dynamisch te zijn.

Vroeger hebben we ook weleens met kleine groepen gewerkt en de zevenweekse vorming tot leven in de Geest gehouden. Leden komen en gaan en natuurlijk is niet iedere verandering een verbetering, maar rust roest.

We maken ons op voor de volgende 40 jaar. Laten we hopen dat we dan niet als morrende Joden door de woestijn trekken, maar als herauten van God met een groeiende en bloeiende gebedsgroep door mogen gaan.

Moge onze aartsvader Arie van Duin in de hemel hierbij als voorspreker ons bijstaan en ons een knipoog geven dat we met zijn erfgoed goed zijn doorgegaan.

Ben Schutte

#

Contact met deze gebedsgroep

DANKVIERING

Op zondag 24 april 2016 hadden wij als gebedsgroep, samen met de Rotterdamse gebedsgroep Peerke Donders, een 'dankeucharistieviering'. Pastoor Hendriks memoreerde als celebrant speciaal dit heugelijke feit en wij hebben God gedankt dat wij 40 jaar als KCV-gebedsgroep Sint-Jan de Doper mogen bestaan. Onze Surinaamse broeders en zusters verzorgen al sinds jaar en dag bij ons als koor de lofprijzing op de laatste zondag van iedere maand tijdens een eucharistieviering.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-4

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter