Gebed en Bijbel

Door Jan van Beeck ofm
Lees verder >>
Interviews met Tiny Pouwels
Lees verder >>
Ook Bijbellezen en gebed
Lees verder >>
 

Dicht bij de originele tekst
Bij de oorspronkelijke tekst van de Bijbel

Deutero canonieke boeken
In de Bijbel

Hele bijbels op internet
Zomaar te lezen op je scherm
 

Vertalingen naast elkaar

Voor Bijbelstudie is het heel goed om verschillende vertalingen en toelichtingen naast elkaar te lezen, want elke vertaling heeft sterke en zwakke punten.

De katholieke Willibrordvertaling van 1995 en ook de oude Willibrordvertaling, hebben veel voet- en/of eindnoten en tekstverwijzingen. Wie al die tekstverwijzingen opzoekt en daarbij open is voor wat de Geest (de Auteur van de Schrift) wil laten zien, leert heel veel.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), die in 2004 verscheen, is een vertaling van alle Nederlandstalige christenen samen in de taal van vandaag. Van deze vertaling is ook katholieke versie (met de deutero-canonieke boeken erin), waarin de NBV Studiebijbel gemaakt (Uitg. Jongbloed, Heerenveen, 2007)

Eerder verscheen al een oecumenische uitgave van de Groot Nieuws Bijbel. Ook deze vertaling is gemakkelijk leesbaar, maar op veel punten erg vrij, en daardoor minder geschikt voor Bijbelstudie.

Nog vrijer is de vertaling 'Het Boek'. Die vertaling is tevens een vertelling, een uitleg.

Voor beginnende Bijbellezers kan 'Het Boek' wel een hulp zijn. Neem dan wel de verbeterde editie van Het Boek, uit 2008. Die is ook opgenomen in het boek 'Het nieuwe leven', uitgegeven in 2011. In 'Het nieuwe leven' staan veel geloofsopbouwende voetnoten en artikelen bij de complete Bijbelvertaling van 'Het boek' 2008. Die artikelen zijn geschreven door christenen van zeer uiteenlopende kerkelijke achtergrond.

Op www.debijbel.nl kun je vertalingen naast elkaar vergelijken. Deze website is niet gratis, maar biedt wel veel vertalingen naast elkaar. Je kunt aangeven welke vertalingen je daar in kolommen naast elkaar wilt zien staan (maximaal 10 tegelijk).Ook de oorspronkelijke Griekse tekst van het Nieuwe Testament en oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van het Oude Testament kun je daarbij kiezen. 

Als je een bijbel koopt, kies dan in ieder geval een Bijbel waarin ook de deuterocanonieke boeken staan. Die ontbreken in de meeste protestantse Bijbels en helaas ook in de Bijbel in Gewone Taal.

 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter