Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Wat er nog meer staat in deze editie
Van Bouwen aan de Nieuwe Aarde

Zo krijg je dit hele nummer digitaal
Maak een gift over voor Nieuwe Aarde

Neem ook een abonnement
Op dit tijdschrift
 

GOD OMWIKKELT ZIJN WOORD MET EEN LICHAAM

Shirley Zichem

De relatie met Maria, de moeder van Jezus, is een genade die door God Zelf aan ons wordt geschonken door de manier waarop Gods Woord mens werd.

Jozef, Hanna, Maria, Jezus en SimeonHet is niet voor iedereen gemakkelijk om een relatie te hebben met Maria. Het roept veel vragen en twijfels bij mensen op. Vanuit mijn hart schrijf ik er over, vertrouwend op inspiratie van de Heilige Geest.

God wil bij ons zijn

De relatie met de heilige maagd, moeder van Jezus, is een geschenk uit de hemel. Het komt rechtstreeks uit het hart van God. In Jezus heeft God zich in deze wereld geopenbaard als liefdevolle en barmhartige God, als God-met-ons. Het doet behagen aan God om zijn liefde voor ons concreet te maken. In deze wereld wil God met ons zijn. In ons dagelijks leven wil God bij ons horen. In onze situaties, die dikwijls gepaard gaan met zorgen, in onze relaties die zo vaak gebroken worden. God wil er zijn.

Hij zoekt ons

God wil niet leven zonder ons en God wil nimmer van ons gescheiden worden. Als mens is het mogelijk dat wij de gedachte hebben, dat wij nader tot God willen komen en daarom zelf het contact met God zoeken. Het voelt goed als wij tegen onszelf kunnen zeggen dat wijzelf op zoek gaan naar God. Het neemt ook gevoelens van schuld weg, als deze zouden willen opspelen. Toch leer ik van de Heilige Geest, door de Bijbel, dat niemand God gezocht heeft, maar het God Zelf is die óns zoekt (Romeinen 3,11).

God omwikkelt zijn cadeau

Op een hele bijzondere manier die de eenvoud van alles slaat, wil God bij ons horen, om ons nooit meer te verlaten. In dat plan betrekt God Maria, een vrouw. Maria is de moeder die God kiest voor zijn Woord. Het woord dat God tot ons spreekt, “Ik hou van jou,” gaat God omwikkelen.

Bedenk maar hoe je bij de geboorte van iemand een geschenk uitkiest en het met cadeaupapier omwikkelt om het uit liefde te geven. Welnu, het geschenk dat God voor ons heeft is zijn Woord: “Ik hou van jou."

Blijvende daad

Belangrijk om te weten is dat God Zelf zijn eigen Woord is. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 1,1). God geeft dus Zichzelf als geschenk aan ons, door zijn Woord met een lichaam te omwikkelen.

Dat zijn liefde enkel bij woorden blijft, dat wil God niet. Het omzetten in een blijvende daad, dat is hoe God Zich eens en voor altijd wil vereeuwigen.

Met een lichaam kon Gods Woord mens worden. Het Woord is het mens geworden Woord van God, dat God zijn Zoon noemt, Zichzelf (vergelijk Johannes 1,14).

Van het meest naar het minst

Hoeveel moeite moet een mens niet doen als hij zijn liefde wil tonen om voor altijd in onze gedachten te blijven? Daar mag u zelf over nadenken. Ik heb van mezelf gezien waartoe ik wel en niet in staat zou zijn. Opmerkelijk dat het van die grote gedachten worden, die ik waarschijnlijk zelf nooit waar zou kunnen maken.

God, die groot is, weet dat wij vaak vanuit onze zondigheid en hoogmoed op zoek zijn naar groter, meer en het meest. God kent ons hart en weet dat wij Hem op die manier niet kunnen beminnen. Zo zou immers alleen de begeerte in ons spreken, maar ons hart zou God hiermee niet winnen.

Het is om die reden dat God zijn grootheid toont in klein, minder en het minst*.

Zou jij in de kring de minste willen zijn?

Sta er eens bij stil dat God Zich bewust zo klein heeft gemaakt. Hij die het grootst en het meest is, maakt Zich bewust kleiner en minder voor jou, in de hoop dat Hij dan zo klein is, dat een mens wel van Hem móet houden.

Geboren in een stal

Oh, hoe schoon, hoe wonderschoon wordt dan de geschiedenis dat Jezus in een stal geboren is te Bethlehem, in de velden van Efrata. Dat Hij gelegd werd in een kribbe, een voederbak.

Om zo dichtbij ons te zijn gaf God Zichzelf aan ons. Als een kind kwam God naar ons toe, om ons blijdschap en eeuwige vreugde te geven (Jesaja 35,10; 51,11), als een pasgeboren kind, dat een glimlach op het gezicht van ieder mens weet te toveren.

Zijn liefdevolle woorden die het hart van iedere ware gelovige roeren - dat Hij van ons

houdt - die heeft God niet alleen tot ons willen spreken, maar Hij heeft ze Zelf naar ons toe willen brengen.

Beschermd door een lichaam

Deze bijzondere God beschermde Zijn Woord met een lichaam, door het als een zaad in het hart en in de schoot van Maria te plaatsen. Zo moest het Woord wel een lichaam worden, want het proces van de cyclus van het zaad is bij dieren, planten en mensen hetzelfde. Eerst zaaien, dan groeien, vervolgens vrucht dragen en daarna het oogsten.

En zoals je van vijgenzaad, in goede aarde geplant, geen olijven kunt verwachten (Jakobus 3,12), zo kun je van het zaad van Gods Woord, door de Heilige Geest in Maria geplant, niets anders dan Gods Zoon Jezus verwachten.

Zoals wij

God wilde dat zijn Woord geboren zou worden. Om zijn liefde voor ons te winnen, wilde God nog meer op ons lijken, mens worden. Zo maakte Hij Zichzelf klein voor ons en is Hij Degene die ons zijn nederigheid toont.* Zijn liefde kunnen wij ervaren doordat Gods Woord nu het zelfde lichaam heeft als wij: been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees.** Het Woord is vlees geworden (Johannes 1,14).

God koos Maria

Om deze ervaring concreet te maken koos God bewust ervoor, dat Maria moeder van zijn Woord zou worden. God koos Maria uit om zijn Woord te beminnen.

Door het geloof dat Maria aan Gods Woord schonk, openbaarde de liefde van God Zich voor de mensheid, in het hart van Maria.

Maria kon nu als mens op een goddelijke manier van God en Jezus houden.

Door haar was het Woord niet meer alleen Gods Zoon, maar ook mensenzoon. Zij geloofde alles wat God zei, ze bewaarde zijn woorden in haar hart (Lucas 2,51). In Maria kon God zijn goede en heilige plannen met deze wereld voortzetten, zoals Maria het zelf zegt: indachtig de barmhartigheid die Hij (…) bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig (Lucas 1,54-55).

 #

*Filippenzen 2,3-8

**Genesis 2,23 NBG-vertaling 1951

 Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2020-5

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter