Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

EEN DIGITALE VERSIE KOPEN
Dat kan zo

Neem ook een abonnement
Blijf op de hoogte en laat je inspireren
 

2023-1 Missionaire kerkzijn - gedoopt in de Geest

IN DEZE EDITIE

Missionair kerkzijn heeft een plan van aanpak, maar is bovenal vertrouwen op de Heilige Geest. Henk Rothuizen wijst op wat missie eerst is: samen getuigen zijn van ons leven met God en je eigen ikkie opofferen voor God en voor je naaste. En daarbij realistisch kijken naar eigen mogelijkheden.

Edgar Peeters omschrijft de effecten van de doop in de Geest, een Pinksterervaring die abrupt of juist geleidelijk kan verlopen. Bij rector De Wit ging zijn trouw aan het gebed hieraan vooraf, Jezus verwelkomen, zoals Leo Omlo postuum aanreikt. Bezint eer ge begint gaat op bij al onze missie-activiteiten, maar ook bid en begin.

Johan Gierlings laat zien dat ook de heilige Augustinus ons nu nog handvatten biedt voor de verkondiging van ons geloof. Paus Benedictus XVI voorzag een nieuwe geestelijke lente door zorgvuldige lezing van de Heilige Schrift die gepaard gaat met gebed. Kom Heilige Geest, beweeg ons.

Angelique Hüsstege

INHOUD

MISSIONAIR ZIJN

4 Het kwartje viel en bleef rinkelen

Shirley S. Zichem

6 Wat is missionair zijn?

Henk Rothuizen

9 Missionair met musicals

KISI – God’s singing kids

10 Aantrekkelijke Kerk: liefde geven, Geest ontvangen - bespreking van het boek ds. Marius Noorloos door

Pater Jim Schilder sss

13 Missionair doen waar je goed in bent

Henk Rothuizen

16 Soms een stukje getuigenis uit mijn eigen leven

Priester Jeroen de Wit

22 Doop in de Geest: impuls tot een nieuwe levenswijze

Edgard Peeters

24 Doop in de Geest: Fundamentele ervaring

CHARIS statuten

25 Gevolgen van de ‘doop in de Geest’

Edgard Peeters

34 Augustinus’ pre-evangelisatie in een kwartier

Johan Gierlings

GETUIGENIS

9 Ik ben gelukkig, omdat ik geloof!

Marlies van der Lelij

15 Genezen van pijn en verdriet

Ine

GEBED

14 Jezus bij je welkom heten

Leo Omlo en Kees Slijkerman

15 Lectio divina

Paus Benedictus XVI

28 Gebed dat geen grenzen kent

Isaak de Syriër, Kees Slijkerman en Angelique Hüsstege

BEZINNING

20 Icoon van de Zaaier

Geert Hüsstege

21 Wat zien wij op deze icoon? (Tekst komt nog)

Angelique Hüsstege

VERSLAG

18 Gezin zijn in deze tijd - impressie van KANA-dagen van Chemin Neuf

Judith van Hoof

30 De Geest op de synodale weg van een missionaire Kerk - verslag van een Europese CHARIS-bijeenkomst

Kees Slijkerman

WETENSWAARDIGHEDEN

5 Abonnementsgeld

26 Lofprijsavonden in Beverwijk

29 Lars Gerfen in Sela

29 Bezinningsdag over matiging en stilte

37 Nationale open CHARISDAG 29 mei Kom Heilige Geest, beweeg mij

AGENDA

38 - 40

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter