Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

EEN DIGITALE VERSIE KOPEN
Dat kan zo

Neem ook een abonnement
Blijf op de hoogte en laat je inspireren
 

2022-4 Je laten roepen en zenden

IN DEZE EDITIE

Het heeft grote gevolgen als we ons laten roepen en zenden door de Heer. De getuigenissen in dit nummer illustreren dat. Emma Pouwels leert al jong op de Heer te vertrouwen en ziet daarbij mooie dingen gebeuren. Astrid Broeders ontdekte op jonge leeftijd haar roeping en vertelt hoe dat in de loop van haar leven heeft uitgewerkt. Net als bij Pauline Jaricot gaat Astrids intense gebedsleven samen met terminaal zieken helpen en wonden verzorgen. Yvonne en Dave Carroll getuigen van de bijzondere weg die zij gingen en hoe ook hun kinderen aan de stem van onze Vader gehoor gaven.

Voortgang in de oecumene en in een missionair wordende parochie is er ook. 

Dat Maria en Jozef hun roeping verstonden en Jezus zijn alles overtreffende jawoord heeft gegeven, dat vieren we en daaruit leven we. Gods zegen en goedheid voor ieder van ons.

Kees Slijkerman

INHOUD

TIENERS EN JONGEREN

4 Mooi om te zien hoeveel God kan doen - impressie van tienerfestivals

Emma Pouwels

18 Lekker uit je dak - Crossover

Hannah, Elian, Joris en Shannon

GETUIGENIS

6 Die vreugde heeft mij nooit meer verlaten

Astrid Broeders

14 Ik vraag God welk woord Hij voor me heeft [< NU ONLINE TE LEZEN] - interview met Shirley S. Zichem

Daphne van Roosendaal

16 Monique Voorhout, vrouw van gebed en dienstbaarheid

Prosper Sassen

30 God gaat met ieder een speciale weg

Yvonne Carroll

34 Pauline Jaricot: voorbeeld van bekering, gebed, charisma en actie

Angelique Hüsstege, Tiny Pouwels en Kees Slijkerman

MISSIONAIRE PAROCHIE

10 Een nieuwe gemeenschap in een parochie - missionair in Tilburg

Pastoor-deken Robert van Aken

12 Conferentie Missionaire Parochie 25 maart in Veenendaal

29 Vorming, gebed en compassie zijn nodig

Astrid Broeders

GEBED

13 Storm op de wereldzee

Elly

BEZINNING

20 Wat zien we op deze icoon van Titus Brandsma?

Angelique & Geert Hüsstege en Kees Slijkerman

26 Verwondering te Wateringen

Priester Koos Smits

36 Stroom van genade, zakboekje met iconen en gebeden

Priester Koos Smits

OECUMENE

22 Ongekende oecumenische dimensies [< NU ONLINE TE LEZEN] - Nederlands Christelijk Forum bijeen

Geert van Dartel, Wilfred Fijnvandraat, Machiel Jonker, Wilkin van de Kamp, René de Reuver, bisschop Bernd Wallet.

25 Straatsburg 1982 en paus Franciscus  [< NU ONLINE TE LEZEN] 

Kees Slijkerman

WETENSWAARDIGHEDEN

15 Bijbelgebruik stimuleren

24 Documentaire Wij kiezen voor eenheid

33 Nieuwe start Emmausdagen in België

33 Vaticaanse dialoog met de Pinksterkerken 50 jaar

37 Nieuwe leden in de CHARIS Service of Communion Nederland

40 Week van gebed - Doe goed, zoek recht

38 - 40 AGENDA

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter