KCV

 

CHARIS in Nederland
CHARIS Service of Communion Nederland

CHARIS internationaal
Internationale, continentale en nationale services, kantoor in het Vaticaan, bijeenkomsten, informatie, vorming, toerusting en website
 

Doelstellingen

Waar het bij de Katholieke Charismatische Vernieuwing om gaat, dat is goed te lezen in de algemene doelen van CHARIS, de internationale service die op verzoek van paus Franciscus in 2019 van start ging.

De algemene doelen van CHARIS zijn:

a) De genade van doop in de Heilige Geest doorheen de Kerk te helpen verdiepen en te bevorderen.

 b) De uitoefening van charisma’s, niet alleen in Katholieke Charismatische vernieuwing, maar ook in de hele Kerk bevorderen.

 c) De geestelijke verdieping en heiligheid aanmoedigen van mensen die de ervaring van doop in de Heilige Geest leven.

 d) Toewijding aan evangelisatie aanmoedigen, vooral nieuwe evangelisatie en evangelisatie van de cultuur, met respect voor godsdienstvrijheid.

 e) Samenwerking aanmoedigen tussen gemeenschappen die geboren zijn vanuit Katholieke Charismatische Vernieuwing met het oog op het beschikbaar maken van de ervaring van bepaalde gemeenschappen ten dienste van iedereen.

 f) De oecumenische dimensie van Katholieke Charismatische Vernieuwing en de toewijding in dienstbetoon aan de eenheid van alle christenen bevorderen.

 g) Specifieke onderwerpen identificeren en bevorderen die kunnen helpen de genade van Pinksteren te verdiepen.

 h) Netwerkvorming en samenwerking aanmoedigen tussen realiteiten in Katholieke Charismatische Vernieuwing op het gebied van vorming, evangelisatie et cetera.

 i) Dienstbaarheid aan de armen en sociale actie door Katholieke Charismatische Vernieuwing bevorderen.

 j) Gelegenheden voor training en vorming organiseren, afgestemd op de noden die verwoord zijn door de Algemene Vergadering.

 k) Leden van de clerus en religieuzen in staat stellen hun ervaring met Katholieke Charismatische Vernieuwing te verdiepen en er meer ten volle aan deel te nemen.

 l) Gemeenschap bevorderen tussen personen die betrokken zijn bij verschillende realiteiten binnen Katholieke Charismatische Vernieuwing; met kerkelijke bewegingen die niet vanuit deze stroom van genade ontstaan zijn; en met andere christelijke kerken en gemeenschappen, in het bijzonder die de ervaring van Pinksteren leven.

 m) Grote evenementen, colloquia en leidersbijeenkomsten organiseren om de ervaringen met de Heilige Geest te kunnen delen en uitwisselen.

Uit: Statuten van CHARIS

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter