Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Nederlandse weekends voor genezing
Talitakumi
 

JEAN PAUL PRAT IN NEDERLAND

Diaken en muzikant Jean Paul Prat komt opnieuw naar Nederland om van 13 tot 18 maart 2019 een retraite te leiden in Helvoirt. De aankondiging vermeldt: ‘Door het geloof in Jezus Christus wil God ons raken in ons hele wezen: lichaam, ziel en geest. Het lichaam dient om onze ziel en geest te oriënteren op God. Het lichaam kan echter ook een obstakel vormen voor de ziel en de geest.’

Deze vijfdaagse retraite is er om ‘de betekenis van de eenheid tussen lichaam en ziel te (her-) ontdekken, in onze relatie tot Christus en de medemens, om te luisteren en te ontdekken waar wij Hem niet in toelaten in ons, om niet alleen te leven in en met ons hoofd, maar ook ons lichaam te openen voor de aanwezigheid van de Heer die in ons leeft, om vanuit de vreugde van deze eenheid te leren leven.’

Muziek en charismatische gemeenschap

Jean Paul Prat had al een hele carrière als muzikant in uiteenlopende muziekstijlen achter de rug toen hij in de jaren tachtig zijn talent ging gebruiken tot lof en eer van God. Hij werd de stichter van de katholieke charismatische gemeenschap Les Apôtres de la Paix (De Apostelen van de Vrede), die in 1988 erkend werd door te aartsbisschop van Lyon en waarvan de statuten zijn goedgekeurd in 2006. Deze gemeenschap bestaat uit gezinnen, alleenstaanden, godgewijde mannen en een priester en is in verschillende Franse regio’s gevestigd en ook in Kameroen. Meer: www.apotresdelapaix.net

Retraite in Helvoirt

In deze retraite is - naast inleidingen, gebed en veel muziek en zang - dagelijks een eucharistieviering en gelegenheid voor een (biecht)gesprek.

Tijd: van 13 maart 18.00 uur tot 18 maart 16.00 uur

Locatie: Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, Helvoirt

Prijs: Verblijf € 190,- over te maken op NL46 INGB 000 44 52 559 t.n.v. G.M.T. Buirma-Rieu ovv verblijfkosten Effata 2019; plus €100,- of meer voor de retraiteleider (ter plekke te overhandigen of apart over te maken op dezelfde rekening ovv JP Prat Effata 2019).

Meer informatie en opgave: gabriellabuirmarieu@gmail.com / 06-50 89 99 48.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter