Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Meer over
Gedoopt worden in de Heilige Geest

Wat staat er nog meer
In deze editie van Bouwen aan de Nieuwe Aarde

Aartsbisschop Kevin MacDonald
Over Charles Whitehead
 

HOE MIJN GEESTELIJKE MOTOR OP GANG KWAM

Ondanks dat ik aan een van de beste katholieke opleidingen onderwijs genoot, was ik weggedreven van de Kerk tijdens mijn jaren aan de universiteit. Mijn weg terug vond ik pas in 1976.

Charles WhiteheadCharles Whitehead

Toen was ik 34 jaar oud, gelukkig getrouwd met Sue, hadden we twee kinderen - Lucy en Adam, 8 en 7 jaar - en maakte ik carrière in de papierindustrie en marketing. Maar ik wist dat er iets ontbrak. Waarom was ik losgeraakt van de Kerk? De jezuïeten hadden mij wel goed onderricht gegeven in de theologie, leer en apologetiek*, maar ik vond dat niet erg behulpzaam in mijn dagelijks leven.

Mijn medewerking nodig

Het antwoord dat ik ontdekte was eenvoudig. Ik had het basisfeit helemaal niet begrepen dat de Heilige Geest - in mij aanwezig door mijn doopsel en vormsel - mij de noodzakelijke kracht zou geven om een actief en effectief christelijk leven te leven. Hij had mijn medewerking nodig. Zonder mijn medewerking zouden de effecten van de ontvangen genade beperkt blijven. Totdat ik dit begreep en de Geest de vrijheid gaf om in mij en door mij heen te werken, was het altijd een bergopwaartse strijd die ik moeilijk kon winnen.

Auto duwen

De gelijkenis die mij daarbij in gedachte komt is dat ik mijn auto over de weg duw, omdat niemand mij heeft verteld dat er benzine in de tank zit en ik alleen maar de contactsleutel hoef om te draaien om de motor te starten. Het is niet de bedoeling dat we als christen leven zonder de kracht van de Heilige Geest. Waarom zou Jezus anders zijn leerlingen zeggen in Jeruzalem te wachten totdat ze ‘kracht van Boven’ zouden ontvangen, om daarna zijn boodschap van liefde, nieuw leven en redding mee te nemen de hele wereld in?

Instroom en uitstroom

Op Pinksteren, zo lezen we, werden ze allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen ze onmiddellijk precies te doen wat Jezus hun gezegd had te doen. Ze beseften dat de Geest gekomen was om hen met kracht te bekleden en dat alles mogelijk was als ze met Hem zouden samenwerken. Op een instroom van de Heilige Geest dient een uitstroom te volgen, een uitreiken naar anderen met het evangelie in woord en daad.

De werkelijke vraag

Dit simpele feit ontdekten Sue en ik in 1976 door het opmerkelijke getuigenis van een kleine groep christenen van verschillende plaatselijke kerken, anglicanen, baptisten en katholieken. Hoe had ik deze centrale waarheid van het christelijke geloof kunnen missen en waarom had niemand mij hier eerder op gewezen? Voor mij als gedoopte en gevormde katholiek was het geen vraag of ik de Heilige Geest had. Natuurlijk had ik Die. De werkelijke vraag was: had de Heilige Geest mij? En het antwoord daarop was tamelijk helder: nee, Hij had mij niet.

Daar ging ik

Toen ik mij dit eenmaal realiseerde en mijn leven overgaf aan Jezus en zijn Heilige Geest, was het alsof iemand mijn geestelijke motor had gestart en daar ging ik. Leven zou nooit meer helemaal hetzelfde zijn. De kracht die ik mij had toegeëigend, had ik teruggegeven aan God. Ik had geleerd dat de God van Israël macht en nieuwe kracht geeft aan zijn volk (Psalm 68,36) en dat deze macht en kracht komen van de Heilige Geest.

Prachtige reis

We starten onze geestelijke reis allemaal zonder werkelijk te weten wie we zijn, wat we hebben ontvangen en wat voor ons beschikbaar is of waar we precies heengaan. Het is de Heilige Geest die ons dit alles openbaart als we Hem dat vragen. Voor ons is het vanaf dat moment van openbaring een prachtige, opwindende, uitdagende en vervullende reis geworden. Daarom ben ik God zeer dankbaar voor die kleine oecumenische groep, die ons een levend geloof toonde en voor de vele opmerkelijke mensen die we op onze weg hebben ontmoet.

Anderen die sleutel geven

Hoewel we geen idee hadden van wat de komende jaren voor ons in petto hadden, realiseerden Sue en ik ons in 1976 dat een groot avontuur was begonnen. En wij wilden anderen de sleutel geven die ook hun geestelijke motor zou starten.

Charles Whitehead

Met toestemming overgenomen uit het boek Towards a fuller life in the Holy Spirit van Charles Whitehead, waarvan de eerste editie verscheen in 1979. Vertaling: Kees Slijkerman.

*Apologetiek: verdediging van het christelijke geloof.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-2 

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter