Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Interview met Marlies van der Lelij 2013

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2013-2

GOD IS MIJN PERSOONLIJKE VRIEND

Hilde Sluiter-Harren interviewt Marlies van der Lelij

In een serie artikelen stellen enkele leden van de Pastorale Kerngroep (PK) en het stichtingsbestuur van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) zich kort voor. Deze keer* de spontane Marlies van der Lelij, die als aspirant-lid van de PK al volop actief is in de PK. [Sinds september 2013 is zij lid van de Pastorale Kerngroep] Redactie

Marlies van der Lelij (1951) is als jongste van een gezin van acht kinderen in Mijdrecht geboren. Ze groeide op in een hecht katholiek gezin waarbij de rozenkrans een belangrijke rol speelde. 'Mijn moeder ervoer het rozenkransgebed als kracht in haar leven', vertelt Marlies. 'Mijn oudste twee zusjes waren in de oorlog overleden aan difterie en dat drukte een triest stempel op het leven van mijn ouders. Het gebed gaf hun kracht. Een van mijn oudste jeugdherinneringen is dat we allemaal op oudjaarsavond, net voor 0.00 uur, op de knieën met elkaar het rozenkransgebed baden op de kokosmat. Ook baden wij voor en na het eten en gingen als gezin trouw naar de r.-k. zondagsdienst. Dit ben ik altijd blijven doen, ook nadat ik uit huis ging. Ik heb nooit getwijfeld aan God.'

Geest van vrijheid

'Komende zomer ben ik veertig jaar getrouwd met Cees', vervolgt Marlies. 'Tezamen hebben wij twee kinderen en twee kleinkinderen. In onze relatie heerst de geest van vrijheid die komt van God. Wij betekenen veel voor mekaar en gunnen elkaar ook eigen activiteiten. Als verpleegkundige heb ik het vak kraamzorg geleerd. Ik werk nu als oproepkracht in de kraamzorg. Ik vind dit heerlijk om te doen. Je komt op een tijdstip in een gezin binnen waar diepe vreugde heerst en mensen echt zijn. Ze dragen geen maskers en doen zich niet anders voor.'

Genezend gebed

'Een van mijn drie broers was betrokken bij de charismatische beweging en nodigde Cees en mij in 1980 uit voor hun gebedsgroep onder leiding van pater Guus Schlabman. Ik vond het ontwapenend om daar mensen te ontmoeten die rechtstreeks met God in gesprek gingen door het gebed. Ze noemden Hem Vader.

Later volgden Cees en ik een retraite bij pater Pronk en zuster Humilia. In deze retraite liet Cees plaatsvervangend bidden voor de genezing van iemand die ons heel na staat en die toen leed aan anorexia. Thuisgekomen ontvingen wij een brief van haar, wat al niet gebruikelijk was: ze wilde bij ons langskomen. Kort daarna kwam haar genezing op gang. Wij geloven nog steeds dat dit kwam door het gebed.'

Persoonlijke vriend

Marlies: 'Ik vind het een enorm cadeau dat ik de Heer heb leren kennen als persoonlijke vriend. Het was een omslag in mijn persoonlijk geloof om te merken dat Jezus en de heilige Geest ook in onze tijd werkzaam willen zijn en niet alleen in de tijd van de Bijbel.

In het begin wilde ik al mijn mede-parochianen vertellen van de liefde van Jezus en dat Hij met iedereen een persoonlijke relatie wil. Mijn ijdele hoop was dat binnen een aantal jaar de hele r.-k. kerk charismatisch zou zijn. Deze boodschap werd, jammer genoeg, niet opgepikt. Toch vind ik het enorm waardevol dat de KCV de persoonlijke relatie met God blijft uitstralen. Daar wil ik mij dan ook voor inzetten.'

Actief binnen KCV

'Sinds enkele jaren ben ik actief betrokken bij het organiseren van de nationale open dagen van de KCV. Als werkgroep denken we na hoe we met deze dag de gewone parochiaan kunnen interesseren voor de KCV en het werk van de heilige Geest. Je moet als het ware de drempel aanvoelen waarover zij zich verplaatsen. Daarnaast mocht ik meehelpen met het coördineren van de toenmalige Vernieuwingsdagen** en het huidige toerustingsweekend.

Piet Timmermans (voorzitter van de Pastorale Kerngroep, redactie) vroeg mij om lid te worden van de Pastorale Kerngroep. Hierin heb ik toegestemd onder voorwaarde dat ik niet veel beleidsstukken hoef te lezen, want daaraan heb ik een vreselijke hekel. Het meedenken over pastorale thema's en welke kant we als KCV op moeten gaan, ligt wel dicht aan mijn hart.'

Actief binnen parochie

'In mijn parochie in Uithoorn probeer ik de brug te slaan tussen de gebedsgroep met haar landelijke KCV-activiteiten en de parochie. Ik ben onder meer dienstbaar door lezingen te geven over de heilige Geest en over het gebed. Zo mag ik bij de werkgroep die de eerste communicanten en hun ouders voorbereidt, spreken over Gods Geest. In de vastentijd ben ik ook actief met de organisatie van drie sobere maaltijden.'

Ontspanning

'Mijn favoriete blad is de Donald Duck. Verder lees ik graag Trouw met interessante artikelen over milieu, opvoeding, kerk enz. Verder fiets en wandel ik graag met Cees en geeft het werken in de tuin mij ontspanning. Ik organiseer graag feestjes (je kunt altijd wel een aanleiding verzinnen), maak cryptogrammen, doe spelletjes en kijk ook graag naar romantische komedies, die wel goed af moeten lopen.'

Gebedsgroep als basis van KCV

'Als Pastorale Kerngroep skypen wij iedere maand om na te denken over de toekomst van de KCV', vervolgt Marlies. 'Aanvullend komen wij enkele keren per jaar lijfelijk samen.

Mijn taak ligt vooral op het gebied van de gebedsgroepen. Hoe houden wij aansluiting met het netwerk van deze groepen? We zien dat deze sterke basis verandert. Leden van gebedsgroepen worden ouder, sommige groepen stoppen ermee en anderen voegen zich samen. We gaan op 6 april a.s. een ontmoetingsdag voor gebedsgroepen organiseren. Op deze dag willen we nadenken wat in deze tijd de taak van een gebedsgroep is en wat deze groepen in de toekomst kunnen bijdragen aan de KCV. Ik ben sterk betrokken bij de organisatie van deze dag.***

 Ook ben ik diocesaan contactpersoon van bisdom Haarlem-Amsterdam. Daartoe heb ik vanuit de KCV contact met het bisdom. Wat kunnen wij als KCV aan het bisdom bijdragen?'

'Cees vindt mijn betrokkenheid binnen de KCV prima. Hij is er trots op dat ik sta voor mijn geloof en hoe ik dit concreet handen en voeten geef.'

God heeft iedereen nodig

'Mijn geloof? God is alles. Hij is het doel van mijn leven! Ik voel mij als kind op de schoot van de Vader. Mijn relatie met Hem is niet afhankelijk van wat ik voor Hem doe. Jezus is voor mij persoonlijk aan het kruis gestorven, waardoor ik toegang heb gekregen tot de Vader. De heilige Geest is de krachtbron van het geloof. Als je je houdt aan het programma van Jezus, de Bergrede, is het leven niet altijd eenvoudig. De heilige Geest schenkt mij de kracht om dit tegendraadse leven te leiden.

Wij zijn allemaal Gods kinderen en voor iedereen heeft Hij een eigen roeping. Mijn wens is dat iedereen mag beseffen dat hij een plek heeft in Gods heilsplan en dat iedereen zijn eigen roeping te weten komt.'

 

 *Eerder in deze serie: Ine Stassen, Jos Rosenhart pr., Hante Visser, Prosper Sassen, Karel Pouwels, Piet Timmermans en Maurice Schemkes.

 **De Vernieuwingsdagen waren een soort voorloper van de vakantieconferentie Celebrate. Ze werden van 1993 t/m 2004 jaarlijks gehouden in het 'Hemelvaartweekend', eerst in Dalfsen, later in Helvoirt.

a4044

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter