Kinderen

Die het kinderprogramma zag
Lees verder >>
Voor alle leeftijdsgroepen
Lees verder >>
Kinderen staan vooraan!
Lees verder >>
 
 

Visie

KCV Kinderwerk heeft een belangrijke taak binnen verschillende activiteiten van de KCV. Met name tijdens de vakantie-conferentie Celebrate, het Generations-weekend in januari en op de Nationale Open Dag (op tweede pinksterdag). Alle activiteiten hebben een ander karakter maar in wezen hetzelfde doel: kinderen door middel van verschillende werkvormen meer van Gods liefde te laten zien.

 

Visie

We zijn ons ervan bewust dat we de kinderen maar korte tijd meemaken maar nemen onze taak serieus. De laatste jaren werken we daarom vanuit de volgende visie:

 

Als KCV Kinderwerk willen wij er aan meewerken dat de kinderen weten en ervaren dat God de Vader van ieder kind houdt. Dat Jezus ons heeft vrijgemaakt. En dat de Heilige Geest onze helper is, die ons Zijn liefde laat ervaren en leert door te geven.

 

Onderbouwing

We zijn uitgegaan van de pedagogisch visie die werkt met de begrippen `hart, hoofd en handen’ .

Onder hart verstaan we de geestelijke en sociaal- emotionele ontwikkeling, hoofd is de cognitieve ontwikkeling en handen heeft te maken met het geloof in de praktijk brengen, praktisch in het eigen leven gebruiken.

Daarbij is het belangrijk dat we als medewerkers steeds beseffen dat we een voorbeeld-functie hebben in onze verbale én non-verbale communicatie.

 

Van hieruit hebben we de volgende doelen geformuleerd:

-          De kinderen dicht bij het hart van de Vader brengen. Zowel met het hoofd (= weten, dit communiceren we vooral verbaal) als met het hart (= ervaren, dit communiceren we vooral non-verbaal). We hopen dat dit leidt tot een positieve verandering van de harten van de kinderen. Daarbij hopen we bij te dragen aan het besef dat zij altijd verzekerd zijn van de liefde van de Vader.

-          Positieve en gelovige vriendschappen opbouwen. Vriendschappen bouwen kinderen op vanuit het hart. Ze geven deze vriendschappen vorm door samen te spelen e.d. Uiteindelijk willen we ze ook helpen om vanuit het hoofd de keuze te maken voor een bepaalde vriendschap met vriendjes en vriendinnetjes. Vriendschappen hebben op allerlei verschillenden manieren en redenen een positieve invloed op een kind.

-          Kennis over (hoofd) en beleven van (hart): kerk (gemeenschap en leer), lofprijzing, bidden (voor en met elkaar) en de bijbel.

-          Kinderen helpen groeien naar een positief zelfbeeld. Een positief zelfbeeld door de manier waarop we met elkaar omgaan. Doordat ze weten dat zij beeld van God, kind van God zijn. Dat ieder van hen talenten van God heeft gekregen en het plan mogen ontdekken dat God met hun leven heeft.

-          Kennis over en ervaren van het kerygma (het kerygma is de basisboodschap van het evangelie en kan samengevat worden in zes stappen: 1) God is liefde en Hij houdt van mij. Hoe kan ik dit ervaren? 2) Door de zonde herken ik Gods liefde niet. Wat is de oplossing? 3) Jezus stierf voor mijn zonden. Hij heeft mij vrijgemaakt. Wat betekent dit voor mij? 4) Bekering – omkeer. Wat houdt dat in? 5) Ontvang de Heilige Geest. Welke gave mag ik aan Hem vragen? 6) Ga deel uitmaken van de kerkgemeenschap. Wat kan ik doen?.)

-          Leren over en beleven van de KCV-identiteit (de Heilige Geest is kracht in ons leven).

-          Genieten is ervaren, dus er moet veel aandacht zijn voor een goede sfeer en een leuk programma. Als kinderen genieten staan ze open voor ervaren en een open hart is de toegang voor ervaringen.

-          Kinderen kunnen en willen getuigen zijn van Gods liefde.

 

Gods medewerkers

Met veel liefde en enthousiasme bereiden de medewerkers programma’s voor met deze visie en doelen als basis. In elke leeftijdsgroep worden de programma’s aangeboden op kind-eigen niveau door middel van (bijbel)verhalen, inleidingen, spelletjes, werkjes, liedjes. En natuurlijk brengen zij Gods liefde over vanuit hun eigen besef Zijn kind te mogen zijn.

 

Meer over uitwerking van visie en doelen vindt u onder het kopje ‘leerdoelen per groep’.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter