Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

EEN DIGITALE VERSIE KOPEN
Dat kan zo

Neem ook een abonnement
Blijf op de hoogte en laat je inspireren
 

2024-2 Mensen laten graag met zich bidden

IN DEZE EDITIE

Wat is er toch veel sprankelend geloofsleven! Het getuigenis van de pas gedoopte Kim, naast dat van Bernadette, die lichamelijk op is. De vruchten van ommekeer in het leven van Lisette, de stroomversnelling in de spirituele groei van Zaklina en de genezing die Adriana onder haar ogen ziet gebeuren.

Midden in een grote identiteitscrisis in de Westerse Kerk - waar Patricia over schrijft - zien we nieuw geestelijk leven opbloeien. De Heilige Geest, die eerst neerdaalde op enkelen in het volk van God - zoals Saul en David - doet dat nu op heel Gods volk. Ieder kan zich openstellen voor de Heilige Geest en met zich laten bidden hiervoor.

Kees Slijkerman

INHOUD

GETUIGENIS

4 Met stomheid geslagen: alle pijn weg

Adriana

24 Is dit waar of ben ik gek? - getuigenis uit Rotterdam

Kim Burger

26 De HEER dienen als je lichaam op is

Bernadette Reefman

MISSIONAIRE PAROCHIE

6 Westerse kerk in een grote identiteitscrisis

Patricia Willems

30 Leerlingen maken

Patricia Willems

34 Onderlinge liefde vitaliseert parochies

Mgr. Jan van Burgsteden S.S.S.

35 Concilie in een notendop

Kardinaal Suenens

8 Emmaüswandeling

Pastor Rob Verhaegh pr.

GEBED EN GEBEDSGROEP

5 Wij mogen met Hem spreken

Pastoor van Ars

10 Mensen laten graag met zich bidden

Kees Slijkerman en Marc Meirsman

12 Een reis van geloof en verbondenheid

Zaklina Melis

36 Hernieuw uw wonderen

Heilige paus Johannes XXIII

SYNODAAL PROCES

32 Nieuwe bewegingen in het synodaal proces

Lisette van Oordt

PINKSTEREN

28 CHARIS-Pinksternoveen samen bidden in elk bisdom

13 Nationaal Pinksteren vieren in Rotterdam - Programma Tweede Pinksterdag

22 Pinksterervaring en zalving van Saul en David

-Kees Slijkerman

 OECUMENE

14 Tranen van ontroering in de oecumene

Priester Koos Smits

16 Eenheid van de christenen, een onomkeerbare weg

Priester Koos Smits

18 Betrokkenheid en enthousiasme aangewakkerd

Jaimy Winklaar

19 Een Kerk in het krachtveld van de Heilige Geest

Platform Rome Reformatie

BEZINNING

20 Icoon “Hou je van Mij?”

Geert Hüsstege

21 Wat zien wij op deze icoon? Angelique Hüsstege

WETENSWAARDIGHEDEN

7   De Kommel

37 Gebedsavond voor genezing

AGENDA 38 - 40

bestel dit nummer

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter